Hlavní informace o službě

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podporu ze státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie - programu EFEKT na základě podmínek stanovených v zákoně o hospodaření s energií a navazujících prováděcích předpisů. Program je realizován formou výzev, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste právnickou osobou, fyzickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou a splňujete podmínky programu EFEKT, které jsou zveřejňovány formou výzev na webových stránkách ministerstva.

Výstup služby

Výstupem služby je schválení nebo zamítnutí žádosti o dotaci z programu EFEKT.

Benefit služby

Benefitem služby je získání dotace na realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Termíny a lhůty pro podávání žádostí jsou uvedeny v jednotlivých výzvách zveřejněných na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro podání žádosti vyplňte formulář na Jednotném dotačním portále (JDP). 

Před podáním žádosti je nutné se na JDP zaregistrovat s uvedením emailu, hesla, telefonu, jména, příjmení a případně názvu organizace.

Přílohy se u jednotlivých výzev mohou lišit a vždy jsou v rámci výzev detailně uvedeny na webových stránkách ministerstva.

Příručka a informace k používání Jednotného dotačního portálu (JDP) jsou zveřejněny na webové stránce JDP v části základní informace.

Termíny, lhůty, návody a metodické pokyny pro podávání žádostí jsou uvedeny v jednotlivých výzvách zveřejňovaných na webových stránkách ministerstva.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Pro podání žádosti vyplňte formulář na Jednotném dotačním portále.

Žádost s povinnými přílohami a dalšími dokumenty dle výzvy lze zaslat datovou schránkou na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Přílohy se u jednotlivých výzev mohou lišit a vždy jsou v rámci výzev detailně uvedeny na webových stránkách ministerstva.

Datová schránka MPO: bxtaaw4

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Osobně nebo poštou lze zaslat pouze přílohy k žádosti o dotaci z programu EFEKT.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Pro úspěšné čerpání služby je nutné vždy podat žádost elektronicky na Jednotném dotační portálu.

Po nezbytném zaregistrování žádosti o dotaci na Jednotném dotačním portálu můžete žádost s povinnými přílohami a dalšími požadovanými dokumenty dle výzvy poté předat osobně nebo poštou na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Adresa:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - program EFEKT

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 04.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Související informace k programu EFEKT

V dotacích na úsporné osvětlení přibudou novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podporuje z programu Efekt rekonstrukci veřejného osvětlení a další energeticky úsporné projekty. Vypsalo v této oblasti první výzvy z programu EFEKT pro rok 2021. V programu budou pro rok 2021 platit některé novinky.

Co je program Efekt a jaké jsou možnosti podpory?

Další podobné programy a dotační příležitosti

Firmy mohou zažádat o dotace na energetická řešení s garancí úspor

Program ENERG je nyní dostupný i pro velké podnikatele

Program Zelená úsporám