Povolení k vývozu jedince zvláště chráněného druhu

Hlavní informace o službě

Vývoz jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je z České republiky obecně zakázán.

Pokud hodláte z České republiky vyvézt jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, musíte mít k tomuto vývozu povolení.

Povolení k vývozu jedince zvláště chráněného druhu vám na základě žádosti může vydat Ministerstvo životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která hodlá z České republiky vyvézt jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Výstup služby

Povolení k vývozu jedince zvláště chráněného druhu

Benefit služby

Na základě uvedeného povolení jste oprávněni vyvézt z České republiky jedince zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud máte v plánu vyvézt z České republiky jedince zvláště chráněného druhu podle zákona č. 114/1992 Sb., je třeba si v předstihu zařídit povolení na základě žádosti podané Ministerstvu životního prostředí.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání povolení k vývozu jedinců zvláště chráněného druhu z České republiky musíte podat žádost.

Žádost o povolení k vývozu musí obsahovat:

 • žádost o povolení vývozu (průvodní dopis - formulář není stanoven) se specifikací vyvážených jedinců (druh, množství, jejich značení či jiná forma identifikace) a okolností vývozu (do jaké země, jméno a adresa příjemce, předpokládaný datum vývozu);
 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);
 • doklad o zákonném získání jedince v souladu s § 54 zákona č. 114/1992 Sb. (např. doklad o povoleném dovozu, odběru z volné přírody, chovu nebo pěstování v kultuře apod.);
 • informace o plánovaném způsobu přepravy v souladu s příslušnými veterinárními předpisy;
 • doklad o zaplacení správního poplatku nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

 • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
 • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu jedinců zvláště chráněného druhu musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč.

Tyto poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 1 písm. e) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

 • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
 • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při hrazení poplatku vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Poplatek nemusíte hradit, pokud písemně požádáte o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Osvobození

 • Od poplatku podle bodu 1 písm. e) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu jedince majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem.
 • Od poplatku podle bodu 1 písm. e) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu pro jedince určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
 • Od poplatku podle bodu 1 písm. e) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
 • Od poplatku podle bodu 1 písm. e) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu živého jedince, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a jedinec zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání povolení k vývozu jedinců zvláště chráněného druhu z České republiky musíte podat žádost.

Žádost o povolení k vývozu musí obsahovat:

 • žádost o povolení vývozu (průvodní dopis - formulář není stanoven) se specifikací vyvážených jedinců (druh, množství, jejich značení či jiná forma identifikace) a okolností vývozu (do jaké země, jméno a adresa příjemce, předpokládaný datum vývozu);
 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);
 • doklad o zákonném získání jedince v souladu s § 54 zákona č. 114/1992 Sb. (např. doklad o povoleném dovozu, odběru z volné přírody, chovu nebo pěstování v kultuře apod.);
 • informace o plánovaném způsobu přepravy v souladu s příslušnými veterinárními předpisy;
 • doklad o zaplacení správního poplatku nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o povolení vývozu jedince zvláště chráněného druhu (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu jedinců zvláště chráněného druhu musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč.

Tyto poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 1 písm. e) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

 • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
 • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při hrazení poplatku vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Poplatek nemusíte hradit, pokud písemně požádáte o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Osvobození

 • Od poplatku podle bodu 1 písm. e) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu jedince majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem.
 • Od poplatku podle bodu 1 písm. e) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu pro jedince určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
 • Od poplatku podle bodu 1 písm. e) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
 • Od poplatku podle bodu 1 písm. e) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu živého jedince, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a jedinec zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 21.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Zvláště chráněné druhy můžete vyvážet jen s povolením MŽP 

Vývoz jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je z České republiky obecně zakázán. Přesto to neznamená, že není možné je za určitých okolností (a pro určité účely) za hranice vyvézt. 

Zvláště chráněné druhy jsou vybrané nebo vědecky a kulturně významné druhy rostlin a živočichů, kterým zákon poskytuje zvláštní přísnější ochranu. 

Pokud tedy hodláte z České republiky vyvézt takový exemplář, musíte mít k exportu povolení

Povolení k vývozu vám na základě velmi podrobné žádosti může vydat pouze Ministerstvo životního prostředí. Žádost může podat osobně i elektronicky. 

Za přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu jedinců zvláště chráněného druhu musíte zaplatit poplatek 1000, – Kč. V tomto textu najdete další podrobnosti. 

Podrobnější informace vám sdělí na ministerstvu životného prostředí, které žádosti zpracovává.