Hlavní informace o službě

Typy vybraných důlních přístrojů musí být před prvním použitím v podzemí povoleny k použití Českým báňským úřadem. Český báňský úřad při vydání tohoto povolení současně stanoví, které vybrané důlní přístroje podléhají pravidelným zkouškám. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení určí Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste organizací, která zamýšlí požádat o první použití nového typu vybraného důlního přístroje v podzemí. 

Výstup služby

Povolení k použití

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě potřeby uvést do užívání v podzemí nový druh důlního přístroje.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Formuláře nejsou. K vyřízení je třeba podat naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), anebo učinit elektronickou verzi žádosti opatřenou elektronickým podpisem. 

K žádosti se připojí naskenovaný popis druhu přístroje a také naskenovaný popis podmínek, ve kterých má být nový druh přístroje poprvé použit. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek 300,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Formuláře nejsou. K vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě.

K žádosti se v listinné podobě připojí popis nového druhu přístroje a také popis podmínek, ve kterých má být nový druh přístroje poprvé použit. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Podání k Českému báňskému úřadu je možno činit poštou na jeho adresu, osobně na podatelně nebo ústně do protokolu v jeho sídle.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek 300,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za používání nepovoleného druhu přístroje v podzemí lze uložit pokutu do výše 1 milionu Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 30.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Činnost vybraných důlních zařízení povoluje český báňský úřad

Povolení úřadů potřebují těžaři také před prvním použitím vybraných přístrojů a zařízení v podzemí. Opět jej uděluje Český báňský úřad.

Vybrané důlní stroje, zařízení, přístroje a pomůcky (dále jen „vybraná důlní zařízení“), které mohou být používány jen na základě povolení jejich typu Českým báňským úřadem, stanoví vyhláška č. 73 Českého báňského úřadu ze dne 21. 1. 2002.

Žádost o povolení používat typ vybraného důlního zařízení předkládá organizace, výrobce nebo dovozce, nebo osoba jimi zplnomocněná, a to ČBÚ před předpokládaným uvedením vybraného důlního zařízení do provozu.

Cílem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu zařízení obecně

Speciální formuláře neexistují. K vyřízení je třeba podat naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), elektronickou verzi žádosti opatřenou elektronickým podpisem, nebo osobně doručit listinnou žádost. 

Povolení je pro těžaře velmi důležité. Za používání nepovoleného druhu přístroje v podzemí totiž může dostat pokutu až ve výši 1 milion korun.

V případě nejasností se obraťte právě přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.