Hlavní informace o službě

Obvodní báňský úřad informuje v průběhu řízení o povolení úložného místa veřejnost o náležitostech povolovacího řízení. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Máte zájem zjistit informace o provozu úložného místa již ve stadiu povolovacího řízení. 

Výstup služby

Informování veřejnosti

Benefit služby

Informovanost veřejnosti 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je možné využít pro informování veřejnosti, stejně také při podnikatelské (obchodní) činnosti. 

Způsob vyřízení

Kde a jak službu řešit elektronicky

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 18.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Co dělá báňský úřad? Mimo jiné vám povolí ukládat těžební odpad, průběžně vás o tom informuje

Všichni těžaři potřebují ukládat odpad z těžby surovin na bezpečné úložné místo. K tomu musejí mít souhlas příslušných úřadů. Pokud požádáte o povolení, tuzemský báňský úřad vás o všech podstatných náležitostech informuje už v průběhu řízení. Stačí vám jen přístup k internetu.

„Občané tak mají možnost zjistit informace o provozu úložného místa již ve stadiu povolovacího řízení,“ sděluje Státní báňská správa ČR. Firmy by tak měly mít s dostatečným předstihem informace o tom, zda jim úřady vyhoví.

Tuto službu mohou využívat při informování veřejnosti, nebo i pro svůj byznys.

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.