Zveřejnění informace o provozu úložného místa

Hlavní informace o službě

Obvodní báňský úřad informuje v průběhu řízení o povolení úložného místa veřejnost o  náležitostech povolovacího řízení. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se všech osob, které tak mají možnost zjistit informace o provozu úložného místa již ve stadiu povolovacího řízení. 

Výstup služby

Informování veřejnosti

Benefit služby

Informovanost veřejnosti 

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Službu je možné využít pro informování veřejnosti, stejně také při podnikatelské (obchodní) činnosti. 

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Přístup k internetu

Kde a jak službu řešit elektronicky

Informace o povolení úložného místa najdete na „webových stránkách Českého báňského úřadu“.

Transakční portál

webové stránky Českého báňského úřadu

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Datum kontroly

Poslední kontrola k 18.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem