Hlavní informace o službě

Typy vybraných důlních zařízení musí být před prvním použitím v podzemí povoleny k použití Českým báňským úřadem. Český báňský úřad při vydání tohoto povolení současně stanoví, která vybraná důlní zařízení podléhají pravidelným zkouškám. Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení určí Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste organizací, která zamýšlí požádat o první použití nového typu vybraného důlního zařízení v podzemí.

Výstup služby

Povolení k použití

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě potřeby uvést do užívání v podzemí nový druh zařízení.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Formuláře nejsou. K vyřízení je třeba podat naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), anebo učinit elektronickou verzi žádosti opatřenou elektronickým podpisem. 

K žádosti se připojí naskenovaný popis druhu zařízení a také naskenovaný popis podmínek, ve kterých má být nový druh zařízení poprvé použit. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek 500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Formuláře nejsou. K vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě.

K žádosti se v listinné podobě připojí popis nového druhu zařízení a také popis podmínek, ve kterých má být nový druh zařízení poprvé použit. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Podání k Českému báňskému úřadu je možno činit poštou na jeho adresu, osobně na podatelně nebo ústně do protokolu v jeho sídle.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek 500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za používání nepovoleného druhu zařízení v podzemí lze uložit pokutu do výše 1 milionu Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 30.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

ČBÚ musí povolit používání důlních zařízení pod zemí

Povolení úřadů potřebují těžaři také před prvním použitím vybraných důlních zařízení v podzemí. Opět jej uděluje Český báňský úřad.

ČBÚ při vydání tohoto povolení současně stanoví, která vybraná důlní zařízení podléhají pravidelným zkouškám.

Provedení zkoušek a předložení odborných posudků potřebných k vydání povolení určí opět Český báňský úřad a zabezpečí ten, kdo o povolení žádá.

Legislativa mimochodem nerozlišuje mezi důlními pomůckami, zařízeními a stroji. Jejich využívání na základě povolení ČBÚ upravuje vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních (č. 73/2002 Sb.)  

Žádost o povolení předkládá organizace, která zamýšlí požádat o první použití vybraného zařízení v podzemí, a to přímo ČBÚ.

Cílem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu obecně.

Speciální formuláře neexistují. K vyřízení je třeba podat naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), elektronickou verzi žádosti opatřenou elektronickým podpisem, nebo osobně doručit listinnou žádost. Žádost je zpoplatněna 500 korunami.

Český báňský úřad rozhodne o žádosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení, pokud nenařídí ověřovací provoz podle § 5.

Pozor! Za používání nepovoleného druhu pomůcky v podzemí můžete dostat až pokutu 1 milion korun V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.