Hlavní informace o službě

Vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly včetně zajištění nebo likvidace těchto důlních děl povoluje ve stanovených případech obvodní báňský úřad. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizací, která zamýšlí provádět vyhledávání a průzkum ložisek důlními díly.

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti pro vyhledávání a průzkum

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě, kdy těžební organizace zamýšlí provádět vyhledávání a průzkum důlními díly; pro vydání rozhodnutí platí lhůty stanovení správním řádem a zákonem o hornické činnosti.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou dokumentaci pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly; jedná se zejména o:

  • mapy,
  • popisy cílů vyhledávání a průzkumu,
  • popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (pro žádost o povolení vyhledávání a průzkumu lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro běžnou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít dokumentaci pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly, zejména:

  • mapy,
  • popisy cílů vyhledávání a průzkumu,
  • popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  Pro žádost o povolení vyhledávání a průzkumu lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti.

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 29.04.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Průzkum ložisek povoluje státní báňská správa

Pokud těžaři chtějí hledat (provádět vyhledávání a průzkum) ložiska nerostného bohatství důlními díly, tedy v dolech či lomech, potřebují ve stanovených případech opět povolení příslušného obvodního báňského úřadu.

Činnost povolují jednotlivé obvodní báňské úřady, které sídlí v Praze, Plzni, Sokolově, Mostě, Liberci, Hradci Králové, Ostravě a Brně

Podrobnosti najdete ve Vyhlášce č. 104/1988 Sb. Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

Ať řešíte službu osobně nebo elektronicky, potřebujete mít pro úřad naskenovanou dokumentaci pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly.

Co k dokumentaci patří:

  • mapy,
  • popisy cílů vyhledávání a průzkumu,
  • popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl.

Více v paragrafu 6 zmíněné vyhlášky

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500 korun

V případě nejasností se obraťte právě přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.