Registrace do ekologického zemědělství

Hlavní informace o službě

Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství (EZ) musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní (certifikační) organizací, která je pověřena Ministerstvem zemědělství (ministerstvem) výkonem kontroly a certifikace v EZ.

Zájemce o podnikání v EZ si zvolí jednu z níže uvedených kontrolních organizací (KO):

Vybraná KO provede u zájemce vstupní kontrolu. Na základě výsledku této kontroly a uzavřené smlouvy o kontrole podá zájemce písemně žádost o registraci.

Dnem doručení bezchybné žádosti o registraci na ministerstvo je osoba registrována.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud chcete produkovat, připravovat, distribuovat nebo skladovat ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, nebo takové produkty dovážet ze třetí země nebo vyvážet do třetí země, nebo tyto produkty uvádět na trh, se musíte podrobit registraci (oznámit svou činnost) na ministerstvu a kontrolnímu systému v EZ.

Tato povinnost se nevztahuje na maloobchody, které pouze prodávají biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení. To znamená, že je např. nepřebalují, ale pouze je odeberou od dodavatele, umístí do obchodu a prodají konečnému spotřebiteli. Internetový obchod s potravinami (e-shop) však registraci podléhá!

Povinnost registrace se nevztahuje na veřejné stravování. Veřejné stravování certifikují kontrolní a certifikační organizace (KO) v rámci svých soukromých standardů. Povinnost registrace se dále obecně nevztahuje na produkty, které nejsou zemědělského původu nebo nejsou potravinami či krmivem (např. kosmetika, oblečení, cigarety apod.).

Výstup služby

Zařazení do registru ekologických podnikatelů

Benefit služby

Můžete certifikovat své produkty jako produkty z ekologického zemědělství a prodávat je pod označením BIO. Jste vedeni v Registru ekologických podnikatelů (REP).

Tato registrace je také podmínkou pro získání ekologických dotací pro zemědělce.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Registrovat se můžete kdykoliv pokud jste již podstoupili vstupní kontrolu od vámi vybrané kontrolní organizace.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Písemnou žádost ve formě formuláře, kde musí být vybrána činnost a vyplněny identifikační údaje, včetně IČO, vaši kontrolní organizaci a váš podpis.

Formulář ke stažení najdete na stránkách eagri.cz - Formuláře (Zemědělství, eAGRI) (mze.cz).

Kde a jak službu řešit elektronicky

Písemnou žádost můžete zaslat datovou schránkou do datové schránky Ministerstva zemědělství (ID: yphaax8). 

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Písemnou žádost ve formě formuláře, kde musí být vybrána činnost a vyplněny identifikační údaje, včetně IČO, vaši kontrolní organizaci a váš podpis.

Formulář ke stažení najdete na stránkách eagri.cz - Formuláře (Zemědělství, eAGRI) (mze.cz).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Písemnou žádost, lze osobně doručit na podatelnu Ministerstva zemědělství na adresu Těšnov 17, 110 00 Praha 1 nebo zaslat prostřednictvím poštovních služeb na stejnou adresu.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 01.02.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete v zemědělství podnikat ekologicky, registrujte se

Každý, kdo hodlá podnikat v ekologickém zemědělství, musí mít uzavřenou smlouvu s některou organizací, která je pověřená Ministerstvem zemědělství kontrolou a certifikací.

Symslem ekologického zemědělství je produkce zdravých a kvalitních potravin trvale udržitelným způsobem.

Odpovědi na dotazy k podnikání v ekologickém zemědělství (včetně problematiky kontrolních organizací)

Kontrolní organizace:

  • Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) – první česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace, založená v roce 1999 Svazem producentů a zpracovatelů biopotravina PRO-BIO
  • ABCERT AG – jedna z prvních organizací zaměřujících se na kontrolu ekologického hospodaření a bioprodukce (vznikla v Německu)
  • Biokont CZ – česká kontrolní organizace, založená v roce 2005. Je pověřená MZe ČR a ÚKSÚP Bratislava SR kontrolní a certifikační činností v ekologickém zemědělství
  • Bureau Veritas Czech Republic – je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu

Jedna z vybraných organizací provede u potenciálního podnikatele kontrolu a na jejím základě a na základě uzavřené smlouvy o kontrole podá zájemce písemně žádost o registraci.

Po kontrole budete zařazeni do registru ekologických podnikatelů. Vaše produkty lze prodávat pod označením BIO. Bez registrace nemáte ani nárok na dotace

V některých případech se do kontroly ekologické produkce zapojují také státní dozorové orgány.

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které je za službu (jako orgán veřejné moci) zodpovědné