Registrace vědců a vědeckých institucí CITES

Hlavní informace o službě

Registrace vědce či vědecké instituce CITES umožňuje zjednodušený přesun exemplářů ohrožených druhů dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí. Tento zjednodušený přesun se může uskutečňovat pouze mezi vědci a vědeckými institucemi řádně evidovanými na Sekretariátu úmluvy CITES. Týká se pouze nekomerčních zápůjček, darů a výměn herbářových exemplářů, muzejních exemplářů konzervovaných, sušených zalitých v konzervačním médiu a živého rostlinného materiálu pro vědecké studium. K vývozu či dovozu schválených exemplářů při výměně mezi registrovanými vědci a vědeckými institucemi není třeba povolení CITES, zásilku pouze doprovází štítky, jež registrovaná osoba obdrží při registraci.

Registraci vědce či vědecké instituce může na základě žádosti provést Ministerstvo životního prostředí, které následně o registraci informuje Sekretariát úmluvy CITES, který vede celosvětový registr vědců a vědeckých institucí CITES.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba a hodláte si pravidelně vyměňovat s ostatními vědeckými institucemi (např. univerzity, muzea, zoologické a botanické zahrady apod.) ve třetích zemích (mimo Evropskou unii) exempláře ohrožených druhů, které jsou herbářovými nebo muzejními exempláři konzervovanými, sušenými zalitými v konzervačním médiu nebo živým rostlinným materiálem určeným pro vědecké studium.

Výstup služby

Zaregistrovaný vědec či vědecká instituce CITES

Benefit služby

Na základě provedené registrace vědce či vědecké instituce CITES máte umožněn zjednodušený přesun exemplářů ohrožených druhů přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí, k nimž nepotřebujete povolení CITES.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoliv.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K registraci vědce či vědecké instituce musíte podat žádost.

Žádost o registraci musí obsahovat:

 • žádost o registraci (průvodní dopis - formulář není stanoven) - název a adresa instituce, stručné zdůvodnění žádosti (o co je žádáno - uveďte i podle jakého právního předpisu - tedy žádost o registraci Ústavu XXX jako vědecké instituce podle § 16 zákona č. 100/2004 Sb.);
 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);
 • plná moc pro osobu odpovědnou k vyřízení žádosti (nemusí být ověřená);
 • popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových exemplářů s jinými vědci a vědeckými institucemi;
 • jaké exempláře a jaké druhy budou vyměňovány, jak často a předpokládaný počet;
 • s jakými exempláři a jakými vědeckými institucemi v cizině a ve kterých zemích se předpokládá výměna sbírkových exemplářů (dle seznamu registrovaných subjektů ).

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

 • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
 • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o registraci musí obsahovat:

 • žádost o registraci (průvodní dopis - formulář není stanoven) - název a adresa instituce, stručné zdůvodnění žádosti (o co je žádáno - uveďte i podle jakého právního předpisu - tedy žádost o registraci Ústavu XXX jako vědecké instituce podle § 16 zákona č. 100/2004 Sb.);
 • vyplněný formulář Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);
 • plná moc pro osobu odpovědnou k vyřízení žádosti (nemusí být ověřená);
 • popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových exemplářů s jinými vědci a vědeckými institucemi;
 • jaké exempláře a jaké druhy budou vyměňovány, jak často a předpokládaný počet;
 • s jakými exempláři a jakými vědeckými institucemi v cizině a ve kterých zemích se předpokládá výměna sbírkových exemplářů (dle seznamu registrovaných subjektů ).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o registraci vědce či vědecké instituce (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 21.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete mít zelenou při výměně exemplářů druhů CITES? 

Pokud chcete za hranice Evropské unie jednodušeji transportovat ohrožené druhy rostlin a živočichů, registrujte se jako vědec či vědecká instituce CITES. 

Registrace je výhodná pro ty, kteří si chtějí vyměňovat s muzei, univerzitami, botanickými či zoologickými zahradami specifický typ exempláře ohrožených druhů (viz níže) 

CITES je úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Výše zmíněný zjednodušený přesun se může uskutečňovat pouze mezi vědci a vědeckými institucemi řádně evidovanými na Sekretariátu úmluvy CITES

Přesun (nejde o obchod) se týká pouze nekomerčních zápůjček, darů a výměn muzejních herbářových, konzervovaných, sušených a dalších muzejních exemplářů (rostlin a živočichů) a živého rostlinného materiálu pro vědecké studium.  

Registraci může na základě vaší žádosti provést Ministerstvo životního prostředí. MŽP následně o registraci informuje Sekretariát úmluvy CITES 

Žádost o registraci musí obsahovat: 

 • žádost o registraci (průvodní dopis) – název a adresa instituce, stručné zdůvodnění žádosti (žádost o registraci Ústavu XXX jako vědecké instituce podle § 16 zákona č. 100/2004 Sb.); 
 • vyplněný formulář Evidenční karty – Formuláře žádostí o doklady
 • plná moc pro osobu odpovědnou k vyřízení žádosti (nemusí být ověřená); 
 • popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových exemplářů s jinými vědci a vědeckými institucemi; 
 • jaké exempláře a jaké druhy budou vyměňovány, jak často a předpokládaný počet
 • s jakými exempláři a jakými vědeckými institucemi v cizině a ve kterých zemích se předpokládá výměna sbírkových exemplářů (dle seznamu registrovaných subjektů ). 

Další podrobnosti k žádosti, kterou můžete podat osobně i elektronicky na MŽP.

Související informace vám sdělí na ministerstvu životného prostředí, které žádosti zpracovává.