Hlavní informace o službě

Příslušný obvodní báňský úřad schvaluje výši rezervy finančních prostředků provozovatele, které jsou určeny na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste provozovatel, který chce v budoucnu nakládat s těžebním odpadem. 

Výstup služby

Rozhodnutí o stanovení rezervy finančních prostředků

Benefit služby

Splnění povinnosti provozovatelem vytvářet rezervu finančních prostředků je jednou z podmínek pro povolení provozu úložného místa. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu ukládat těžební odpad na úložné místo. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti o povolení provozu úložného místa se připojí také žádost o schválení tvorby nebo čerpání rezervy finančních prostředků.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.       

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit osobně podání u příslušného obvodního báňského úřadu, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. 

Listinné formuláře nejsou k dispozici, žádost má volnou formu; obsahové náležitosti stanoví správní řád, zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 11.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Na ukládání těžebního odpadu vám musí stát schválit i finanční rezervy

Pokud potřebují firmy ukládat odpad z těžby surovin na úložné místo, což se týká drtivé většiny těžařů, potřebují nejen samotný souhlas úřadů, ale musí si také vytvořit určité finanční rezervy.

Výši rezervy finančních prostředků provozovatele opět schvaluje příslušný obvodní báňský úřad, který je v tomto případě prodlouženou rukou státu.

K samotné žádosti o povolení provozu úložného místa připojujete takzvanou žádost o schválení tvorby nebo čerpání rezervy finančních prostředků. Formulář můžete vyplnit on-line přímo na stránkách ČBÚ.

Podat žádost můžete osobně u příslušného obvodního báňského úřadu, popř. odeslat podání poštou. Jaké jsou vaše místně příslušné bánské úřady? Vše podstatné lze řešit i elektronickou formou.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost o schválení finanční rezervy má volnou formu; obsahové náležitosti stanoví správní řád, zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz