Stanovení dobývacího prostoru z moci úřední

Hlavní informace o službě

Oprávnění těžební organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká stanovením dobývacího prostoru. Zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru může však organizace až po vydání povolení obvodním báňským úřadem. Dobývací prostor stanoví rozhodnutím příslušný obvodní báňský úřad. Řízení o stanovení dobývacího prostoru lze zahájit z moci úřední.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se případů, kdy stát má zájem na stanovení dobývacího prostoru.

Výstup služby

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru

Benefit služby

Stanovením dobývacího prostoru vzniká těžební organizaci právo požádat si o budoucí dobývání výhradního ložiska.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě zájmu státu dobývat výhradní ložisko.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro komunikaci s obvodním báňským úřadem je nezbytné mít připraveny příslušné komunikační kanály a naskenované dokumenty týkající se daného záměru.

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Po zahájení řízení ze strany obvodního báňského úřadu je možno komunikovat s tímto úřadem také elektronicky (e-mail, datová zpráva). 

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.       

Transakční portál

E-podatelny obvodních báňských úřadů

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro jednání s obvodním báňským úřadem je třeba disponovat příslušnými dokumenty. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobní komunikací s příslušným obvodním báňským úřadem (sídlo úřadu, podatelna, protokol), popř. adresovat poštovní zásilky na tento úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 27.11.2020.

Pravidelné novinky e-mailem