Uznání oprávnění k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky

Hlavní informace o službě

Pokud jste držitelem oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad s žádostí o uznání tohoto oprávnění pro podnikání na území České republiky.

Energetický regulační úřad je dle energetického zákona oprávněn uznat oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem udělené příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud jste právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, hodláte podnikat na území České republiky v oblasti obchodu s elektřinou nebo plynem a máte uděleno potřebné oprávnění příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie, mate povinnost podle energetického zákona požádat Energetický regulační úřad o uznání předmětného oprávnění.

Výstup služby

Rozhodnutí o uznání oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo obchod s plynem na území České republiky.

Benefit služby

Benefitem služby pro vás je získání oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo obchod s plynem na území České republiky.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoli pokud se rozhodnete v souladu s energetickým zákonem požádat Energetický regulační úřad o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU pro uplatnění na území České republiky.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Při elektronickém řešení musíte podat v souladu s energetickým zákonem žádost Energetickému regulačnímu úřadu o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU pro uplatnění na území České republiky.

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem lze v elektronické podobě podat:

  • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ - eeuaau7
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ - podatelna@eru.cz 

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Transakční portál

www.eru.cz

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Adresa úřadu: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

  • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
  • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Vzhledem k tomu, že žádosti jsou vyřizovány na dislokovaném pracovišti v Ostravě, doporučujeme žádost zaslat rovnou na adresu ostravského pracoviště.

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5
58601 Jihlava

Datová schránka: eeuaau7
E-mail: podatelna@eru.cz
Web: www.eru.cz

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, slovenský jazyk

Datum kontroly

Poslední kontrola k 07.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem