Uznání oprávnění k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky

Switch to english

Hlavní informace o službě

Pokud jste držitelem oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad s žádostí o uznání tohoto oprávnění pro podnikání na území České republiky.

Energetický regulační úřad je dle energetického zákona oprávněn uznat oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem udělené příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud jste právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, hodláte podnikat na území České republiky v oblasti obchodu s elektřinou nebo plynem a máte uděleno potřebné oprávnění příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie, mate povinnost podle energetického zákona požádat Energetický regulační úřad o uznání předmětného oprávnění.

Výstup služby

Rozhodnutí o uznání oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo obchod s plynem na území České republiky.

Benefit služby

Benefitem služby pro vás je získání oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo obchod s plynem na území České republiky.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoli pokud se rozhodnete v souladu s energetickým zákonem požádat Energetický regulační úřad o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU pro uplatnění na území České republiky.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Při elektronickém řešení musíte podat v souladu s energetickým zákonem žádost Energetickému regulačnímu úřadu o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU pro uplatnění na území České republiky.

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem lze v elektronické podobě podat:

 • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ - eeuaau7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ - podatelna@eru.cz 

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Adresa úřadu: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

 • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
 • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Vzhledem k tomu, že žádosti jsou vyřizovány na dislokovaném pracovišti v Ostravě, doporučujeme žádost zaslat rovnou na adresu ostravského pracoviště.

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5
58601 Jihlava
Datová schránka: eeuaau7
E-mail: podatelna@eru.cz
Web: www.eru.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, slovenský jazyk

Datum kontroly: Poslední kontrola k 07.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Obchodujete s plynem či elektřinou? ERÚ uznává oprávnění k podnikání

Obchodujete s elektřinou a/nebo plynem a zároveň jste v jiném státě EU získali pro tento typ podnikání oprávnění? Pak se obraťte na tuzemský Energetický regulační úřad s žádostí o uznání stejného oprávnění pro území Česka.

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen v roce 2000 energetickým zákonem (respektive zákonem o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích), který také upravuje jeho kompetence.

Co spadá do pravomoci a působnosti ERÚ?

 • Reguluje ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydává cenová rozhodnutí
 • Rozhodnutími o cenách podle zákona stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energie.
 • Podporuje hospodářskou soutěž v energetice.
 • Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně kontroluje.
 • Chrání spotřebitele na energetickém trhu. Spotřebitel se na něj může obrátit, řeší-li spory se svým dodavatelem energií, případně s distributorem.

Uznání předmětného oprávnění je pro firmy či podnikatele obchodující na území ČR s plynem či elektřinou povinností. Žádost podáváte Energetickému regulačnímu úřadu, a to písemnou nebo elektronickou formou.

Pokud chcete žádost vyřídit osobně, pošlete ji poštou, případně odevzdejte přímo na podatelně ERÚ, Masarykovo náměstí 5, Jihlava.

Možnosti elektronického podání:

 • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ: eeuaau7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ: podatelna@eru.cz 

V případě nejasností se obraťte přímo na Energetický regulační úřad, kde vám poskytnou podrobnější informace.

Informace na webu Energetického regulačního úřadu

Licence udělované ERÚ

Související formuláře