Hlavní informace o službě

Pokud jste držitelem oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad s žádostí o uznání tohoto oprávnění pro podnikání na území České republiky.

Energetický regulační úřad je dle energetického zákona oprávněn uznat oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem udělené příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, hodláte podnikat na území České republiky v oblasti obchodu s elektřinou nebo plynem a máte uděleno potřebné oprávnění příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie, mate povinnost podle energetického zákona požádat Energetický regulační úřad o uznání předmětného oprávnění.

Výstup služby

Rozhodnutí o uznání oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo obchod s plynem na území České republiky.

Benefit služby

Benefitem služby pro vás je získání oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo obchod s plynem na území České republiky.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoli pokud se rozhodnete v souladu s energetickým zákonem požádat Energetický regulační úřad o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU pro uplatnění na území České republiky.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Při elektronickém řešení musíte podat v souladu s energetickým zákonem žádost Energetickému regulačnímu úřadu o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU pro uplatnění na území České republiky.

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem lze v elektronické podobě podat:

 • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ - eeuaau7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ - podatelna@eru.cz

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Vzor žádosti o uznání oprávnění a bližší informace pro její podání najdete na webových stránkách ERÚ.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o uznání oprávnění pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Adresa úřadu: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

 • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
 • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Vzhledem k tomu, že žádosti jsou vyřizovány na dislokovaném pracovišti v Ostravě, doporučujeme žádost zaslat rovnou na adresu ostravského pracoviště.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5
58601 Jihlava
Datová schránka: eeuaau7
E-mail: podatelna@eru.cz
Web: www.eru.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 07.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Obchodujete s plynem či elektřinou? ERÚ uznává oprávnění k podnikání

Obchodujete s elektřinou a/nebo plynem a zároveň jste v jiném státě EU získali pro tento typ podnikání oprávnění? Pak se obraťte na tuzemský Energetický regulační úřad s žádostí o uznání stejného oprávnění pro území Česka.

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen v roce 2000 energetickým zákonem (respektive zákonem o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích), který také upravuje jeho kompetence.

Co spadá do pravomoci a působnosti ERÚ?

 • Reguluje ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydává cenová rozhodnutí
 • Rozhodnutími o cenách podle zákona stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energie.
 • Podporuje hospodářskou soutěž v energetice.
 • Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně kontroluje.
 • Chrání spotřebitele na energetickém trhu. Spotřebitel se na něj může obrátit, řeší-li spory se svým dodavatelem energií, případně s distributorem.

Uznání předmětného oprávnění je pro firmy či podnikatele obchodující na území ČR s plynem či elektřinou povinností. Žádost podáváte Energetickému regulačnímu úřadu, a to písemnou nebo elektronickou formou.

Pokud chcete žádost vyřídit osobně, pošlete ji poštou, případně odevzdejte přímo na podatelně ERÚ, Masarykovo náměstí 5, Jihlava.

Možnosti elektronického podání:

 • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ: eeuaau7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ: podatelna@eru.cz 

V případě nejasností se obraťte přímo na Energetický regulační úřad, kde vám poskytnou podrobnější informace.

Informace na webu Energetického regulačního úřadu

Licence udělované ERÚ

Související formuláře