Hlavní informace o službě

Předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru je základním předpokladem pro budoucí podání žádosti o stanovení dobývacího prostoru. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizace, která zamýšlí požádat o stanovení dobývacího prostoru.

Výstup služby

Rozhodnutí o předchozím souhlasu

Benefit služby

Vydání předchozího souhlasu umožňuje požádat v budoucnu o stanovení dobývacího prostoru. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu dobývat výhradní ložisko a nechat si stanovit dobývací prostor.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem. 

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře nejsou, žádost má volnou formu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Služba začíná podáním žádosti u Ministerstva životního prostředí; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Ministerstvo životního prostředí věc posoudí postupem podle zákona a buď vydá rozhodnutí, nebo žádost zamítne. Výstup může vypravit žadateli i elektronicky.

E-mailem lze řešit na adrese: posta@mzp.cz  

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit osobně podání na Ministerstvo životního prostředí, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře nejsou, žádost má volnou formu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit na Ministerstvu životního prostředí osobním podáním (podatelna, protokol), nebo adresovat poštovní zásilku na Ministerstvo životního prostředí.  

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 03.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete zahájit těžbu? Obraťte se na báňský úřad

Těžaři, kteří chtějí zahájit činnost a takzvaně stanovit dobývací prostor, aby se dalo místo k dobývání/těžbě využít, se musejí obrátit na Český báňský úřad.  

Základním předpokladem pro budoucí podání žádosti o stanovení dobývacího prostoru je předchozí souhlas báňského úřadu.

Právo požádat si o budoucí těžbu (dobývání výhradního ložiska) vzniká těžařům až po zmíněných dvou krocích. Příslušné povolení vydává obvodní báňský úřad. 

Jaké jsou vaše místně příslušné obvodní báňské úřady?   

Prvním krokem je zmíněný souhlas ČBÚ. Příslušný formulář k souhlasu se stanovením dobývacího prostoru včetně informací o tom, jak se vyhnout chybám při jeho vyplňování je k dispozici na stránkách Státní báňské správy ČR.  

Problematiku těžby včetně jejího zahájení řeší zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

Co vše potřebujete, pokud chcete danou službu řešit elektronicky? K žádosti především musíte připojit i související dokumentaci. Příslušné dokumenty můžete poslat i poštou na adresu: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1, nebo se můžete na úřadu zastavit osobně.  

Listinné formuláře neexistují, žádost má volnou formu; obsahové náležitosti stanoví správní řád, horní zákon a vyhláška ČBÚ o dobývacích prostorech č. 172/1992 Sb.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.  

Datová schránka: rn6aas6  
E-mail: info@cbusbs.cz