Vydání předchozího souhlasu se stanovením dobývacího prostoru

Hlavní informace o službě

Předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru je základním předpokladem pro budoucí podání žádosti o stanovení dobývacího prostoru. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se těžebních organizací, které zamýšlejí požádat o stanovení dobývacího prostoru. 

Výstup služby

Rozhodnutí o předchozím souhlasu

Benefit služby

Vydání předchozího souhlasu umožňuje požádat v budoucnu o stanovení dobývacího prostoru. 

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě zájmu dobývat výhradní ložisko a nechat si stanovit dobývací prostor.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem. 

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Formuláře nejsou, žádost má volnou formu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Služba začíná podáním žádosti u Ministerstva životního prostředí; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Ministerstvo životního prostředí věc posoudí postupem podle zákona a buď vydá rozhodnutí, nebo žádost zamítne. Výstup může vypravit žadateli i elektronicky.

E-mailem lze řešit na adrese:  posta@mzp.cz  

Transakční portál

Podatelna Ministerstva životního prostředí

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit osobně podání na Ministerstvo životního prostředí, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře nejsou, žádost má volnou formu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit na Ministerstvu životního prostředí osobním podáním (podatelna, protokol), nebo adresovat poštovní zásilku na Ministerstvo životního prostředí.  

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 03.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem