Vydávání certifikátu bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů

Hlavní informace o službě

Vydání certifikátů probíhá na základě provedené vstupní kontroly, kterou provedla vaše kontrolní organizace, kterou jste si vybrali:

Po vstupní kontrole a registraci do ekologického zemědělství je vydán certifikát co nejdříve od vaší kontrolní organizace.

Ikdyž například ekologický zemědělec prochází dvouletým přechodným obdobím a tedy nemá žádné produkty, které by mohl označit jako BIO, bude mu vydán certifikát.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Provedli jste registraci do ekologického zemědělství podle Registrace subjektu v režimu ekologického zemědělství

Výstup služby

Potvrzení o ekologické produkci

Benefit služby

Možnost prodávat a označovat produkty jako produkty z ekologického zemědělství či BIO.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Když jste registrovaní do ekologického zemědělství dle Registrace subjektu v režimu ekologického zemědělství.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Záleží na vámi vybrané kontrolní organizaci, buď se vyplní formulář nebo je řešeno při kontrole s inspektorem z vaší kontrolní organizace.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Se svojí kontrolní organizací:

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Záleží na vámi vybrané kontrolní organizaci, buď se vyplní formulář nebo je řešeno při kontrole s inspektorem z vaší kontrolní organizace.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Se svojí kontrolní organizací:

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 28.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo může prodávat bioprodukty a produkty ekologického zemědělství?

Certifikát biopotravin a dalších bioproduktů získá podnikatelský subjekt na základě vstupní kontroly, kterou provádí jeho kontrolní organizace.

Následně může registrovaný ekologický zemědělec prodávat a označovat produkty jako produkty z ekologického zemědělství či BIO.

Vybírat můžete za čtyř ověřených kontrolních organizací:

Každý, kdo podniká v ekologickém zemědělství, musí mít uzavřenou platnou smlouvu s jednou ze zmíněných kontrolní organizací, která je pověřena ministerstvem zemědělství výkonem kontroly a certifikace v EZ.

Mezi ekologické podnikatele mohou být zařazeni:

 • Zemědělci
 • Výrobci biopotravin
 • Obchodníci (osoby uvádějící biopotraviny a bioprodukty do oběhu)
 • Dovozci biopotravin a bioproduktů
 • Vývozci biopotravin a bioproduktů
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologických krmiv
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologického rozmnožovacího materiálu
 • Ekologičtí chovatelé včel
 • Chovatelé ryb
 • Pěstitelé hub
 • Ekologičtí sběrači volně rostoucích rostlin

Pokud se chcete stát ekologickým zemědělcem/výrobcem biopotravin/obchodníkem s bioprodukty apod. zaregistrujte se.

Problematiku upravuje zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Další informace vám poskytne Ministerstvo zemědělství ČR, které je orgánem veřejné moci, zodpovědným za službu