Výjimka na konvenční osivo

Hlavní informace o službě

V případě, že jste podnikatelem v ekologickém zěmědělství, je možné v případě nedostaku konvenčního osiva rostlin žádat o výjimku u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste ekologický zemědělec a není ekologický rozmnožovací materiál rostlin a rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období k dispozici v dostatečné jakosti nebo množství k pokrytí vašich potřeb, a to na základě údajů shromážděných v databázi. Může být udělena výjimka pro použití rozmnožovacího materiálu z konvenční produkce.

Výstup služby

Výjimka z pravidel ekologického zemědělství

Benefit služby

Pomoc v určité situaci, kdy nemůžete splnit některé podmínky z ekologického zemědělství.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Kdykoliv nastane situace, kdy nebude k dispozici ekologický rozmnožovací materiál rostlin a rozmnožovací materiál rostlin z přechodného období v dostatečné jakosti nebo množství k pokrytí vašich potřeb.

Metodický pokyn k žádosti o výjimku lze naleznout na stránkách Ministerstva zemědělství. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Písemnou žádost, kterou lze předvyplnit v Portálu farmáře

Kde a jak službu řešit elektronicky

Po přihlášení do Portálu farmáře pokračujte v menu na pravé straně na Výjimky na použití konvenčního osiva v EZ. Otevřete si Elektronické podání žádosti, což je formulář žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství. Vyplníte formulář a odešlete přes portál. Po odeslání přes portál farmáře je nutné originál žádosti zaslat datovou schránkou na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ID DS ugbaiq7).

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Písemnou žádost, kterou lze předvyplnit v Portálu farmáře

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Po přihlášení do Portálu farmáře pokračujte v menu na pravé straně na Výjimky na použití konvenčního osiva v EZ. Otevřete si Elektronické podání žádosti, což je formulář žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství. Vyplníte formulář a odešlete přes portál. Po odeslání přes portál farmáře je nutné originál žádosti zaslat poštovní službou na adresu:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 – Motol

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 27.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Výjimka na konvenční osivo pro ekologické zemědělství

Pokud jste ekologický zemědělec a nemáte k dispozici ekologický rozmnožovací materiál rostlin k dispozici v dostatečné jakosti nebo množství k pokrytí vašich potřeb? Pak vám může být udělena výjimka a lze používat rozmnožovací materiálu z konvenční produkce.

Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství podle paragrafu 13 zákona 219/2003 Sb.

Zákon 219/2003 Sb. upravujeuvádění osiva do oběhu a sadbu pěstovaných rostlin

Metodický pokyn k žádosti o výjimku najdete na stránkách MZe. Písemnou žádost můžete předvyplnit v Portálu farmáře

Kdo podniká jako ekologický zemědělec si přečtěte níže.

Mezi ekologické podnikatele mohou být zařazeni

 • Zemědělci
 • Výrobci biopotravin
 • Obchodníci (osoby uvádějící biopotraviny a bioprodukty do oběhu)
 • Dovozci biopotravin a bioproduktů
 • Vývozci biopotravin a bioproduktů
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologických krmiv
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologického rozmnožovacího materiálu
 • Ekologičtí chovatelé včel
 • Chovatelé ryb
 • Pěstitelé hub
 • Ekologičtí sběrači volně rostoucích rostlin

Další informace vám poskytnou na Ministerstvu zemědělství, které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu.