Hlavní informace o službě

Těžební organizace je při dobývání výhradních ložisek povinna vytvářet finanční rezervy na sanace, rekultivace a na vypořádání důlních škod.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizace, která zamýšlí provádět hornickou činnost. 

Výstup služby

Rozhodnutí o tvorbě rezervy

Benefit služby

Snížení negativních dopadů hornické činnosti. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je třeba řešit společně s podáním návrhu na povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře veřejného portálu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit osobně podání u příslušného obvodního báňského úřadu (podatelna, protokol), popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře žádosti- na rozdíl od elektronického řešení - nejsou, žádost má volnou formu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.  

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 08.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Těžaři si musejí vytvářet finanční rezervu

Těžaři potřebují nejen souhlas úřadů k povolení „dobývání výhradních ložisek“, ale musí si do budoucna také vytvořit určitou finanční rezervu na sanace, rekultivace případně likvidaci škod po těžbě/důlní činnosti.

Výši rezervy finančních prostředků provozovatele schvaluje příslušný obvodní báňský úřad, který je v tomto případě prodlouženou rukou státu.

Důvodem je to, aby se obecně snížily negativní dopady hornické činnosti.

K návrhu na povolení takzvané otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska připojujete žádost o schválení tvorby nebo čerpání rezervy finančních prostředkůFormulář můžete vyplnit on-line přímo na stránkách ČBÚ.

Podat žádost o finanční rezervu můžete osobně u příslušného obvodního báňského úřadu, popř. odeslat podání poštou. 

Jaké jsou vaše místně příslušné bánské úřady? 

Vše podstatné lze řešit i elektronickou formou.

Žádost má volnou formu; obsahové náležitosti stanoví správní řád, zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz