Žádost na obvodní báňský úřad o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem

Hlavní informace o službě

Zpracovaný plán nakládání s těžebním odpadem schvaluje obvodní báňský úřad na základě žádosti provozovatele, pokud se jedná o těžbu nerostů, v případě těžby rašeliny pak schvaluje Ministerstvo zemědělství. Schválený plán nakládání s těžebním odpadem je součástí žádosti o povolení provozu úložného místa. Provozovatel musí plán přezkoumat každých 5 let. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se provozovatele, který chce v budoucnu ukládat těžební odpad na úložná místa. 

Výstup služby

Schválený plán nakládání s těžebním odpadem

Benefit služby

Schválený plán nakládání s těžebním odpadem je součástí žádosti o povolení provozu úložného místa. 

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě zájmu ukládat těžební odpad na úložné místo. 

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. 

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.       

Transakční portál

E-podatelna příslušného obvodního báňského úřadu

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit osobně podání u příslušného obvodního báňského úřadu, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. 

Listinné formuláře nejsou k dispozici, žádost má volnou formu; obsahové náležitosti stanoví správní řád, zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného „obvodního báňského úřadu“, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Datum kontroly

Poslední kontrola k 19.01.2021.

Pravidelné novinky e-mailem