Žádost o výjimku z ekologického zemědělství

Hlavní informace o službě

V případě, že jste podnikatelem v ekologickém zěmědělství, je možné v některých případech si zažádat o výjimku z pravidel ekologického zemědělství.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Nastala neobvyklá situace ve vašem ekologickém podnikání, která vám nedovolí plnit úplné podmínky ekologického podnikání.

Výstup služby

Výjimka z pravidel ekologického zemědělství

Benefit služby

Pomoc v určité situaci, kdy nemůžete splnit některé podmínky z ekologického zemědělství.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Kdykoliv nastane situace, že budete muset o některou z výjimek zažádat.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Písemnou žádost, která může být sepsána volnou formou, kde musí být uvedeny identifikační údaje, včetně IČO, vaši kontrolní organizaci, popis o jakou konktrétní výjimku žádáte a podpis.

Avšak poskytujeme formuláře na všechny výjimky, které je možné udělit na stránkách Ministerstva zemědělství. 

Blízké informace o konkrétních výjimkách je možné získat z Metodického pokynu 6/ 2021, který naleznete též na stránkách Ministerstva zemědělství. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

Písemnou žádost můžete zaslat datovou schránkou do datové schránky Ministerstva zemědělství (ID: yphaax8)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

U všech výjimek z ekologického zemědělství, o které se žádá na Ministerstvo zemědělství, se hradí správní poplatek ve výši 1 000 ,-.

Netýká se to pouze výjimky na katastrofické události, která je o poplatek osvobozena.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Písemnou žádost, která může být sepsána volnou formou, kde musí být uvedeny identifikační údaje, včetně IČO, vaši kontrolní organizaci, popis o jakou konktrétní výjimku žádáte a podpis.

Avšak poskytujeme formuláře na všechny výjimky, které je možné udělit na stránkách Ministerstva zemědělství.

Blízké informace o konkrétních výjimkách je možné získat z Metodického pokynu 6/ 2021, který naleznete též na stránkách Ministerstva zemědělství.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Písemnou žádost, lze osobně doručit na podatelnu na adresu:

Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 17

110 00 Praha 1

nebo zaslat prostřednictvím poštovních služeb na stejnou adresu.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

U všech výjimek z ekologického zemědělství, o které se žádá na Ministerstvo zemědělství, se hradí správní poplatek ve výši 1 000 ,-.

Netýká se to pouze výjimky na katastrofické události, která je o poplatek osvobozena.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 27.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Ekologičtí zemědělci mohou žádat o výjimky z pravidel

Podnikatelé v ekologickém zemědělství mohou v některých případech žádat o výjimku z jeho pravidel. Jde o pomoc pro ty, kteří se ne vlastní vinou dostanou do situace, kdy nemohou splnit podmínky pro ekologické hospodaření.

Kdo podniká jako ekologický zemědělec si přečtěte níže.

Mezi ekologické podnikatele mohou být zařazeni

 • Zemědělci
 • Výrobci biopotravin
 • Obchodníci (osoby uvádějící biopotraviny a bioprodukty do oběhu)
 • Dovozci biopotravin a bioproduktů
 • Vývozci biopotravin a bioproduktů
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologických krmiv
 • Výrobci nebo dodavatelé ekologického rozmnožovacího materiálu
 • Ekologičtí chovatelé včel
 • Chovatelé ryb
 • Pěstitelé hub
 • Ekologičtí sběrači volně rostoucích rostlin

Podmínky jsou popsány mimo jiné v Metodickém pokynu č. 3/2016 a v případě katastrofických událostí v Metodickém pokynu č. 4/2016.

Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce se týká:

 • vazného ustájení skotu
 • zásahů na zvířatech
 • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu
 • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce
 • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství
 • katastrofických událostí

Jak a kdy službu řešit?

Další informace vám poskytnou na Ministerstvu zemědělství, které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu. Zodpovědným útvarem je oddělení ekologického zemědělství.