Hlavní informace o službě

Stanovený dobývací prostor je možno změnit. Změnu povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. Správní řízení o změně dobývacího prostoru lze zahájit z moci úřední.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste držitelem dobývacího prostoru a existuje veřejný zájem na změně dobývacího prostoru.

Výstup služby

Rozhodnutí o změně dobývacího prostoru

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro komunikaci s obvodním báňským úřadem je nezbytné mít připraveny příslušné komunikační kanály a naskenované dokumenty týkající se daného záměru.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Po zahájení řízení ze strany obvodního báňského úřadu je možno komunikovat s tímto úřadem také elektronicky (e-mail, datová zpráva). 

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit také elektronicky.

Kontakty na e-podatelny obvodních báňských úřadů naleznete na stránkách Státní báňské správy.

Kontakty na obvodní báňské úřady naleznete na stránkách Státní báňské správy.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro komunikaci s obvodním báňským úřadem je nezbytné mít připraveny příslušné dokumenty týkající se daného dobývacího prostoru.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobní komunikací s příslušným obvodním báňským úřadem (sídlo úřadu, podatelna, protokol), popř. adresovat poštovní zásilky na tento úřad.

Kontakty na obvodní báňské úřady naleznete na stránkách Státní báňské správy.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 27.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Dobývací prostor vám může průběhu těžby změnit i stát

Pokud vám báňský úřad schválil dobývací prostor, kde jste se rozhodli zahájit těžbu, neznamená to, že nemůžete v případě potřeby požádat o rozšíření těžby/dobývání nerostů či surovin, případně změnit aktuální místo těžby.

„Stanovený dobývací prostor je možno změnit. Změnu povoluje příslušný obvodní báňský úřad,“ informuje Státní báňská správa.

Může jít o zmenšení, zvětšení nebo rozdělení takzvaného dobývacího prostoru, jednoduše řečeno: rozšíření nebo omezení těžby.  

V mnoha případech vám ale změnu nařídí stát, který má na ní eminentní zájem. Správní řízení o změně dobývacího prostoru lze totiž zahájit i z moci úřední.

Dobývací prostor nicméně bývá upravován v reakci na průběh těžebních prací. Umožňuje to vhodné využití příslušného území. Pro jednání s obvodním báňským úřadem musejí těžaři disponovat příslušnými dokumenty. 

V mnoha případech může docházet ke střetu zájmů mezi státem a těžebními/důlními společnostmi. Jak se takový střet zájmů řeší?

Příslušný formulář včetně informací o tom, jak se vyhnout chybám při jeho vyplňování je k dispozici na stránkách Státní báňské správy ČR.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz