Hlavní informace o službě

Stanovený dobývací prostor je možno zrušit. Zrušení povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste težař, který zamýšlí zrušit dobývací prostor. 

Výstup služby

Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru

Benefit služby

Zrušení dobývacího prostoru je reakcí na průběh těžebních prací a umožňuje vhodné využití příslušného území.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Po ukočení dobývání nerostu, provedení likvidace dolu nebo lomu a odpisu zásob výhradního ložiska. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo žádost přes veřejný portál AIS SBS.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře veřejného portálu. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). Podání je možné také přes veřejný portál AIS SBS.

Rozhodnutí může obvodní báňský úřad vypravit žadateli i elektronicky.

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů.       

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.500,- Kč.  

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Je nutné učinit podání u příslušného obvodního báňského úřadu.

K žádosti je nezbytné připojit související dokumentaci. Žádost může podat jen ten podnikatel, který je (těžební) organizací ve smyslu horního zákona.

Formuláře veřejného portálu. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) u příslušného obvodního báňského úřadu, nebo adresovat poštovní zásilku na tento úřad.  

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání rozhodnutí se platí správní poplatek ve výši 1.500,- Kč. 

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 08.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Ukončujete těžbu? I vy se musíte obrátit na báňský úřad

Také těžaři, kteří chtějí ukončit těžbu a takzvaně zrušit dobývací prostor, aby se dalo místo využít k jiným účelům, se musejí obrátit na Český báňský úřad.

Zrušení (dobývacího prostoru) povolí firmě místně příslušný obvodní úřad.

Příslušný formulář včetně informací o tom, jak se vyhnout chybám při jeho vyplňování je k dispozici na stránkách Státní báňské správy ČR. Tuto žádost řeší především společnosti, které ukončují těžbu nerostů, likvidují lom nebo důl případně odepisují zásoby výhradního ložiska.

Problematiku těžby včetně jejího ukončení a následných kroků, které by měly těžaři učinit, řeší zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Co vše potřebujete, pokud chcete danou službu řešit elektronicky? Příslušné dokumenty můžete poslat i poštou na adresu: Český báňský úřad, Kozí 4, Praha 1, nebo se můžete na úřadu zastavit osobně.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz