Hlavní informace o službě

Jako držitel licence pro podnikání v energetických odvětvích můžete na základě ustanovení energetického zákona požádat Energetický regulační úřad o zrušení licence. Energetický regulační úřad je v souladu s energetickým zákonem oprávněn licenci zrušit. Jedná se o jednu ze zákonných forem zániku licence pro podnikání v energetických odvětvích.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Pokud jste držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích a hodláte požádat Energetický regulační úřad o zrušení licence.

Výstup služby

Rozhodnutí o zrušení licence na podnikání v energetických odvětvích (z podnětu držitele licence).

Benefit služby

Benefitem služby pro vás je zrušení licence na podnikání v energetických odvětvích a ukončení navazující podnikatelské činnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu lze řešit kdykoli pokud se rozhodnete v souladu s energetickým zákonem požádat Energetický regulační úřad o zrušení licence na podnikání v energetických odvětvích.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Při elektronickém vyřízení žádosti o zrušení licence musíte současně předložit:

 • návrh na řešení vzniklé situace a seznam dotčených účastníků trhu;
 • doklady o tom, že se zamýšleným ukončením činnosti jsou seznámeni všichni dotčení účastníci trhu, se kterými má žadatel uzavřené smlouvy podle energetického zákona (oznámení s doručenkami nebo podpisy účastníků trhu, inzerát, dohody o ukončení dodávek apod.)

Kde a jak službu řešit elektronicky

 Žádost o zrušení licence můžete v elektronické podobě podat:

 • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ - eeuaau7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ - podatelna@eru.cz 

Formulář žádosti o zrušení licence a další informace a náležitosti naleznete na webových stránkách ERÚ.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Výše správního poplatku při elektronickém podání žádosti o zrušení licence:  

500 Kč

Způsob platby správních poplatků:

 •  kolkem či více kusy kolků,
 •  převodem na bankovní účet úřadu.

Metodický návod k platbě správního poplatku naleznete na webových stránkách ERÚ.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o zrušení licence na podnikání v energetických odvětvích podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Zároveň musíte předložit následující dokumenty:

 • návrh na řešení vzniklé situace a seznam dotčených účastníků trhu;
 • doklady o tom, že se zamýšleným ukončením činnosti jsou seznámeni všichni dotčení účastníci trhu, se kterými má žadatel uzavřené smlouvy podle energetického zákona (oznámení s doručenkami nebo podpisy účastníků trhu, inzerát, dohody o ukončení dodávek apod.)

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o zrušení licence na podnikání v  energetických odvětvích spolu s dalšími požadovanými doklady můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou.

Adresa úřadu: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

 • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
 • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Vzhledem k tomu, že žádosti jsou vyřizovány na dislokovaném pracovišti v Ostravě, doporučujeme žádost zaslat rovnou na adresu ostravského pracoviště.

Formulář žádosti o zrušení licence a další informace a náležitosti naleznete na webových stránkách ERÚ.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Výše správního poplatku při osobním podání žádosti o zrušení licence nebo při podání žádosti poštou:

500 Kč

Způsob platby správních poplatků:

 •  kolkem či více kusy kolků,
 •  převodem na bankovní účet úřadu

Metodický návod k platbě správního poplatku naleznete na webových stránkách ERÚ.


 

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5
58601 Jihlava
Datová schránka: eeuaau7
E-mail: podatelna@eru.cz
Web: www.eru.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 07.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Zrušit licenci pro podnikání v energetice můžete i na vlastní žádost

Pokud chcete skončit se svým byznysem v energetice, můžete jako držitel licence (ta je pro podnikání v oboru podmínkou) kdykoli požádat Energetický regulační úřad (ERÚ) o její zrušení.

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen v roce 2000 energetickým zákonem (respektive zákonem o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích), který také upravuje jeho kompetence.

Co spadá do pravomoci a působnosti ERÚ?

Při žádosti o zrušení licence nicméně musíte ERÚ předložit:

 • návrh na řešení vzniklé situace a seznam „dotčených účastníků trhu“;
 • doklady o tom, že se zamýšleným ukončením činnosti jsou seznámeni všichni „dotčení účastníci trhu“, se kterými máte uzavřené smlouvy podle paragrafu 10 energetického zákona

Podrobné informace ke zrušení licence

Žádost o zrušení můžete podat Energetickému regulačnímu úřadu, a to písemnou nebo elektronickou formou

Pokud chcete žádost vyřídit osobně, pošlete ji poštou, případně odevzdejte přímo na podatelně ERÚ, Masarykovo náměstí 5, Jihlava.

Žádosti ale řeší pobočka v Ostravě, proto můžete vyplněný formulář a další dokumenty odevzdat i tam

Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu:

 • Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava
 • Jankovcova 1566/2b, Praha 7

Možnosti elektronického podání:

 • datovou schránkou: ID datové schránky ERÚ: eeuaau7
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: emailová adresa ERÚ: podatelna@eru.cz 

V případě nejasností se obraťte přímo na  Energetický regulační úřad, kde vám poskytnou podrobnější informace.

Informace na webu Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

Licence udělované ERÚ

Související formuláře