Zrušení registrace v ekologickém zemědělství z moci úřední

Hlavní informace o službě

Ukončení z moci úřední je prováděno ve dvou krocích. V prvním kroku vydá Ministerstvo zemědělství Oznámení o zahájení správního řízení po nabytí právní moci dochází ke druhému kroku a to k vydání rozhodnutí o zrušení registrace ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

číst dále

Výstup služby

Vyřazení ze seznamu ekologických subjektů.

Benefit služby

Vyřazením ukončujete činnost v ekologickém zemědělství.

Způsob vyřízení

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
Nové Město
11000 Praha 1
Datová schránka: yphaax8
E-mail: info@mze.cz
Web: www.eagri.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 01.02.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Ekologickým zemědělcům, neplnícím povinnosti, může stát zrušit registraci

Stát vás může vyřadit ze seznamu ekologických subjektů. Jste-li zaregistrován a podnikáte v ekologickém zemědělství, může být za určitých okolností (například porušení zákona) rozhodnuto o zrušení registrace

Každý, kdo podniká v ekologickém zemědělství, musí mít uzavřenou smlouvu s organizací, která je pověřená Ministerstvem zemědělství kontrolou a certifikací a být zaregistrován.

Smyslem ekologického zemědělství je produkce zdravých a kvalitních potravin trvale udržitelným způsobem.

Ministerstvo zruší registraci osoby podnikající v EZ buď:

  1. na její písemnou žádost
  2. z moci úřední

Stát přistupuje k rušení registrace

  • při opakovaném porušení požadavků stanovených zákonem o ekologickém zemědělství a předpisy EU
  • pokud ekologický podnikatel (zemědělec) nezíská do 12 měsíců od přechodu na ekologickou produkci alespoň jeden certifikát (a dále vždy alespoň jeden certifikát za rok)
  • pokud subjekt nebude mít více než 30 dní smlouvu s žádnou Kontrolní organizací, která zároveň uděluje certifikáty

Registrace se ruší dnem nabytí právní moci rozhodnutí MZe

Další informace sdělí zájemcům přímo na Ministerstvu zemědělství ČR, které sankci uděluje