Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-228

Související legislativa

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba