Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-229

Související legislativa

Pravidelné novinky e-mailem