Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-366

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba