Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabepečení radionuklidového zdroje

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Pitná voda s přírodními radionuklidy

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-422

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje podrobnosti zajišťování radiační ochrany při nakládání s pitnou vodou s přírodními radionuklidy

Základní povinnosti

Zajištění pravidel radiační ochrany; splnění technických charakteristik; měření

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Související legislativa

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba