Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Radioaktivní látka s malou rozptýlitelností

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-263

Rozsah působnosti

Zákon upravuje podmínky mírového využívání jaderné energie a inizujícího záření

Základní povinnosti

Zajištění schválení typu; zajištění pravidel radiační ochrany; splnění technických charakteristik; měření

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vydávající povolení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Orgán vykonávající dohled

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00, Praha 1, ID DS: me7aazb

Související legislativa

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabepečení radionuklidového zdroje

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme