Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

Typ legislativy

Specifické vnitrostátní požadavky (týkající se neharmonizovaných aspektů, případně administrativních postupů), např. jazykové požadavky nebo další požadavky týkající se uvedení do provozu, instalace nebo použití

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-72

Rozsah působnosti

Roznětnice

Základní povinnosti

Roznětnice musí mít zvláštní odnímatelné zařízení, bez kterého ji nelze uvést do činnosti

Související legislativa

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba