Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Víno

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-88

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje požadavky na víno

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Související legislativa

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba