Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Vinařské produkty

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=321%2F2004

Rozsah působnosti

Zákon upravuje požadavky na víno a vinařské produkty

Základní povinnosti

Provozovatel potravinářského podniku je povinen dodržovat požadavky stanovené předpisem v oblasti jakosti potravin, technologií, hygieny, označování, uvádění na trh apod.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Související legislativa

Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba