Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Výrobky

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-102

Rozsah působnosti

Zákon upravuje obecné požadavky na výrobky

Základní povinnosti

Výrobek dodávaný na trh v České republice musí být bezpečný

Povolení při uvedení na trh

Ne

Související legislativa

Pravidelné novinky e-mailem