Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Roznětnice

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-72

Rozsah působnosti

Vyhláška upravuje provádění trhacích prací

Základní povinnosti

Roznětnice musí mít zvláštní odnímatelné zařízení, bez kterého ji nelze uvést do činnosti K roznětnici dodávané na trh v České republice musí být přiložen návod k používání v českém jazyce

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Český báňský úřad: sekretariat.ov@cbusbs.cz; +420 221 775 335

Související legislativa

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba