Kategorie SDG

Hlavní informace o službě

Kontaktní místo pro stavební výrobky s označením CE vám poskytne:

 • informace o
  • podmínkách uvádění harmonizovaných stavebních výrobků na vnitřní trh EU a získávání označení CE,
  • ustanoveních vnitrostátních technických pravidlech, která se vztahují k požadavkům na harmonizované stavební výrobky a jejich zamýšlenému použití v České republice,
  • ustanoveních uvádějících požadavky na základní charakteristiky výrobků, která mají za cíl splnění základních požadavků na stavby, v souladu s čl. 10 nařízení CPR,
  • podmínkách uvádění neharmonizovaných stavebních výrobků na trh v České republice,
  • ustanoveních technických pravidel stanovujících podmínky pro použití neharmonizovaných stavebních výrobků do staveb v České republice, s ohledem na jejich zamýšlené použití a splnění základních požadavků na stavby,
  • zásadě vzájemného uznávání,
 • kontakty na kontaktní místa pro stavební výrobky členských států.

Kontaktní místo pro stavební výrobky poskytuje pouze doporučení a stanoviska tedy nejsou závazná.

číst dále

Podmínky využití služby

Na Kontaktní místo pro stavební výrobky se můžete obrátit, pokud jste občanem nebo podnikatelem a máte zájem o uvedení stavebních výrobků na trh v České republice či v EU.

V případě nestavebních výrobků tuto službu poskytuje Kontaktní místo pro výrobky

Kontaktní údaje

Kontaktní místo pro stavební výrobky

Ministerstvo průmyslu a obchodu

adresa: Na Františku 32, 110 15  Praha 1

telefon: +420 224 222 503

datová schránka: bxtaaw4

e-mail: cpr@mpo.cz

web: www.mpo.cz

Poplatky

Služby Kontaktního místa pro stavební výrobky jsou poskytovány bezplatně.

Lhůty

Kontaktní místo pro stavební výrobky vám na váš dotaz odpoví do 15 pracovních dnů.

Doplňující informace

Jednací jazyk

Na Kontaktní místo pro stavební výrobky se můžete obrátit v češtině nebo v angličtině.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Poslední kontrola k 20.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme