Hospodářský profil spolkové země Svobodný stát Bavorsko4. Hospodářské vztahy Bavorska s ČR

4.1. Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a Bavorskem

Ve vzájemné výměně zboží zaujímá SRN v objemovém vyjádření dlouhodobě 1. místo v celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. V roce 2013  dosáhl česko-německý vzájemný obchod výše 36,9 mld. EUR, což představuje zhruba třicetiprocentní podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. Většinu českého vývozu a dovozu ze SRN realizují tři spolkové země: Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Virtembersko.

Bavorsko je pro ČR nejvýznamnější spolkovou zemí Německa s podílem 25,2 % na celkovém obratu českého zahraničního obchodu se SRN. Vynikající ekonomické propojení Bavorska s ČR má pozitivní vliv na celkovou hospodářskou situaci. Co se týče importu, ČR obsadila v roce 2013 s objemem dovozu ve výši téměř 9,7 mld. EUR 4. pozici (po AT, CN a IT). Česká republika je sedmým nejdůležitějším obchodním partnerem Bavorska v celém světě, pátým nejdůležitějším v EU a vůbec nejdůležitějším obchodním partnerem z nově příchozích členů EU.

Celkové ekonomické vztahy lze hodnotit jako velmi dobré a dynamické, a to nejen v oblasti obchodní výměny, ale i v dalších oblastech ekonomické spolupráce (společné výrobní podniky, stavebnictví, obchod s cennými papíry, velkoobchod). Mnoho bavorských podnikatelů, zejména malých a středně velkých firem, již založilo společné podniky, případně vlastní pobočky. Investiční aktivityBavorska v ČR jsou soustředěny především do oblasti elektrotechniky, automobilového průmyslu a telekomunikací.

Vývoj zahraničního obchodu ČR s Bavorskem (v mld. EUR)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vývoz 6,2 7,7 8,7 7,5 9,2 9,53 9,6 9,7
Dovoz 4,2 4,8 5,1 4,0 4,6 5,12 5,1 5,3
Obrat 10,4 12,5 13,8 11,5 13,8 14,64 14,7 15
Saldo +2,0 +2,9 +3,6 +3,5 +4,6 +4,41 +4,5 +4,4

Zdroj: Bavorský zemský úřad pro statistiku a zpracování dat – statistické údaje jsou převzaty od bavorské strany, česká statistika nesleduje Bavorsko zvlášť.

V první polovině r. 2014 dosáhl vývoz Bavorska do ČR výše 2,79 mld. EUR a zvýšil se oproti předchozímu roku o 11,8 %; dovoz z ČR do Bavorska byl realizován v hodnotě 5,2 mld. EUR, což znamenalo meziroční navýšení o 12,7 %.

4.2. Komoditní struktura zahraničního obchodu ČR s Bavorskem

Komoditní struktura českého vývozu do Bavorska je příznivě ovlivněna vývozem osobních automobilů, úspěšně se vyvážejí přístroje pro výrobu a rozvod elektrického proudu, kancelářské stroje, hračky a nábytek. Velký potenciál pro úzkou vzájemnou spolupráci vidí Bavorsko v projektu Galileo.

Hlavní vývozní položky:

  • elektrotechnické výrobky
  • dopravní prostředky a komponenty pro motorová vozidla
  • železo, plechy a kovové zboží

Hlavní dovozní položky:

  • elektrotechnické výrobky
  • dopravní prostředky a komponenty pro motorová vozidla
  • umělé hmoty a zboží

Velmi dobrá úroveň česko-bavorských vztahů v oblasti zahraničního obchodu vytváří dobré podmínky pro rozvoj celkových hospodářských vztahů, kde nelze nevzpomenout zakládání společných výrobních podniků ve strojírenství, stavebnictví, ve službách a v oblasti velkoobchodu. Netýká se to pouze velkých nadnárodních firem, mnoho bavorských podnikatelů, i v segmentu zejména malých a středně velkých firem, již založilo nebo má zájem o založení společného podniku, případně zřízení vlastní pobočky. Nezůstalo přitom jen při zakládání podniků, docházelo i k úspěšné realizaci bavorských investic v ČR. 

4.3. Bavorské investice v ČR

Bavorské investice představují nejvýznamnější podíl z celkových německých investic v ČR (německé investice přitom zaujímají 1. místo v přímých zahraničních investicích do ČR). Jsou soustředěny především do oblastí elektrotechniky, automobilového průmyslu a telekomunikací. Mezi nejznámější bavorské investory patří firmy Bosch, Linde, Allianz, Siemens, Knorr-Bremse, MAN, Haas Fertigbau, Wacker Chemie či Vltava Labe Press/Verlagsgruppe Passasu.

Přímé investice z Bavorska do ČR (v mld. EUR)
  2006 2008 2010 2012
Přímé investice 3,786 4,436 4,784 4,8

Zdroj: Spolková banka

Přímé investice ČR dosáhly v Bavorsku v období 1993–2010 částky 106 mil. EUR, což představuje 74,8 % všech českých přímých zahraničních investic.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme