Hospodářský profil spolkové země Svobodný stát Bavorsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí