Spolupráce firem, vědy a výzkumu v Česku úspěšně funguje

Systém „Lůžka On-line“ vyvinutý CIIRC ČVUT a TRIX Connections je připraven pro plošné zavedení v nemocnicích. Online monitoring kapacit lůžek v nemocnicích je téma, které rezonuje v souvislosti s rostoucím počtem hospitalizovaných s nemocí COVID-19. Integrační systém, který na pomoc zdravotníkům i krizovému managementu vyvinul Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT a start-up TRIX Connections, umí automaticky a bezpečně propojit a zpracovat online živá data přímo z nemocnic. Systém byl otestován ve FN Ostrava a je připraven k nasazení v nemocnicích.

Web ATLAS 21 je právě startující otevřená platforma pro české technologie a počiny, jež pomáhají lépe zvládat krizi spojenou s pandemií. Informuje o nejnovějších technologických řešeních, inovačním potenciálu českých firem a akademické sféry, o celospolečenských aktivitách, které pomáhají v boji proti pandemii COVID-19. Přináší reportáže, články, živé přenosy a rozhovory s předními odborníky, umělci a akademiky.

1. Lůžka On-line

„Stejně tak jako na jaře, když jsme přišli s 3D tištěnou ochrannou polomaskou RP-95, tak i nyní při druhé vlně COVID19 jsme hledali možnosti chytrých technologií, jak pomáhat zdravotníkům. To byl hlavní motiv pro vznik systému Lůžka On-line“, říká k projektu Vít Dočkal, vedoucí Projektové kanceláře CIIRC ČVUT a zároveň zakladatel TRIX Connections.

Systém Lůžka On-line je postaven na platformě Microsoft Azure a funguje jako webová služba, která přijímá aktuální data o obsazenosti jednotlivých lůžek v nemocnicích. Dokáže v reálném čase propojit data nejen z nemocnic, ale i od dalších poskytovatelů lůžkové péče, kteří mohou být v případě kritického nedostatku aktivovány. Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) byla v rámci pilotu vytvořena pro FN Ostrava struktura, která koresponduje s jejími 21 odděleními. 2. listopadu 2020 byl proveden test spojení mezi nemocnicí a systémem, který potvrdil, že je systém připraven tato data přijímat a zpracovávat. Analogicky lze vytvořit strukturu pro všechny nemocnice v Moravskoslezském kraji a dále jej rozšířit na všechny kraje v ČR. Systém se podařilo připravit tak, aby jeho nasazení i následné používání bylo co nejjednodušší. Využívá data, která v nějaké podobě již reálně existují a nezatěžuje již tak přetížený personál nemocnic. Systém rovněž nezpracovává jakákoliv pacientská či osobní data. Bezpečné komunikace mezi jednotlivými částmi systému je dosaženo pomocí SSL certifikátů a celková úroveň kybernetické bezpečnosti je srovnatelná s internetovým bankovnictvím.

„Systém Lůžka On-line je připraven na napojení na různé platformy, které využívají jednotlivé nemocnice tak, aby maximalizoval efektivitu již existujících řešení,“ říká Petr Kadera za vývojový tým. „Nyní samozřejmě záleží na tom, zda se do systému zapojí i další nemocnice a kraje, aby mohl systém poskytovat centralizované a aktuální informace.“ Online monitoring dokáže sledovat obsazenost více kategorií lůžek, od specializovaných a plně vybavených pro nejtěžší pacienty (ARO, JIP), tak i standardních lůžek v nemocnicích, až po provizorní lůžka zřízená pro řešení krizové situace mimo nemocniční zařízení. Sleduje zároveň další parametry, jako je jejich konkrétní vybavenost ventilátory, kyslíkovým zařízením atd.

„K zapojení VŠB-TUO došlo prakticky ihned po prvním telefonátu s dr. Dočkalem z CIIRC a okamžité návštěvě jejich týmu v Ostravě,“ popisuje začátek spolupráce na tomto projektu Petr Šimoník, proděkan pro spolupráci s průmyslem z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. „Nebyl čas na dlouhé debaty. Vytvořili jsme tým tvořený doktorandy z oblasti Biomedicínského inženýrství, kteří disponují znalostí nemocničního prostředí a přístrojového vybavení a jsou schopni vést naši skupinu při zavádění systému a koordinovat činnosti zejména mezi IT odděleními nemocnic, krajským krizovým štábem a vývojem CIIRC,“ pokračuje Šimoník.

Tým VŠB-TUO složený ze studentů a pedagogů poskytl službu špičkových programátorů. Díky tomu bylo možné zavedení monitoringu lůžek skutečně v řádu hodin bez toho, že by nemocnice disponovaly vlastními specialisty. Petr Šimoník dodává: „V případě ochoty nemocnic jsme schopni systémem pokrýt celý kraj za jednotky dnů. Záměrně jsme postavili silně erudovaný tým, jehož složení lze kopírovat v dalších krajích. Z našeho pohledu jsme perfektně sladění s CIIRC a připraveni systém integrovat a dále předávat znalosti dalším týmům v ČR.“

„Tento příklad spolupráce výzkumných a akademických institucí, jako je CIIRC ČVUT a VŠB-TUO, na pomoc těm, kdo to potřebují, opět ukazuje, jak je možné velmi rychle přenášet inovační myšlenky do praxe a jak má inovační proces vypadat,“ říká Ondřej Velek, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Systém „Lůžka On-line“ společně vyvinuli CIIRC ČVUT a TRIX Connections a dále jej nabízejí na nekomerční bázi jako humanitární projekt pomoci technických akademických oborů českému zdravotnictví. Datová infrastruktura aplikace je postavena na řešení od společností Microsoft, který své produkty poskytl taktéž nekomerčně. Proces implementace celého projektu byl od začátku dokumentován a stává se prvním reportážním výstupem platformy ATLAS21.cz, která při této příležitosti vznikla na CIIRC ČVUT za účelem informování o pozitivních dopadech českých technologických řešení v době pandemie.

„Systém Lůžka On-line je součástí potřebných technologií projednaných Radou pro strategické technologie dle usnesení Vlády ČR,“ potvrzuje Robin Čumpelík, koordinátor Inovační strategie České republiky a dodává: „Zároveň se jedná o důkaz inovační kapacity ČR v souladu s Inovační strategií ČR. Lůžka online jsou součástí konceptu systémových řešení pro zvládnutí současné krize ve spolupráci CIIRC ČVUT, Masarykovy univerzity, VŠB-TUO a Univerzity Karlovy.“ Právě Univerzita Karlova již na jaře 2020 připravila projekt ARDS Network. Ten je dalším potřebným projektem, který umožňuje systémové zaškolování zdravotnického personálu a zavádění technologií intenzivní péče na příkladu použití ventilátorů a plicních skenerů.

Poděkování dárcům a partnerům, bez kterých by nebylo možné projekt v jeho pilotní fázi realizovat:

  • VŠB – TUO
  • Moravskoslezský kraj
  • T SERVIS, s.r.o.
  • Microsoft
  • Audiovizuální centrum studentů ČVUT
  • Ing. Jan Dokulil a Slávka Dokulilová, Jihlava
  • Aleš Kobylík a Technodat, CAE-systémy, s.r.o.
  • Ladislav Košárek

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme