Spolupráce firem, vědy a výzkumu v Česku úspěšně funguje

4. Český průlom v léčbě akutního plicního selhání (ARDS)

Syndrom akutní dechové tísně (ARDS) je nejzávažnější projev plicního postižení. Kritický průběh ARDS způsobují virové a bakteriální infekce se smrtností třicet až šedesát procent. Nákaza COVID-19 probíhá u ohrožených pacientů právě ve formě velmi těžkého ARDS. A to mnohem více ve druhé vlně než na jaře 2020 na počátku pandemie. S průlomovou metodou přišli lékaři ve spolupráci s inovativní firmou LINET. Vyvinuli světově unikátní propojení české technologie polohovatelných lůžek se zobrazovací metodou tzv. elektrické impedanční tomografie. 

Léčba ARDS vyžaduje použití pokročilé umělé plicní ventilace a specializované komplexní resuscitační péče. Nevhodně vedená umělá plicní ventilace je spojena se zvýšením rizika smrtí u nemocných s ARDS až o deset procent. Nezbytnou součástí léčby ARDS je diagnostika pomocí zobrazovacích metod.

Průlomovou diagnostickou metodou je elektrická impedanční tomografie (EIT). Ta umožňuje v reálném čase zobrazit postižené oblasti a rozložení plynu v plicích, a tím i správně nastavit terapii. Elektrická impedanční tomografie v kombinaci s unikátní českou technologií polohovatelných lůžek přináší průlom v medicíně. Nový způsob léčby zásadním způsobem zvyšuje benefit pacientům v těžkém stavu, a to zejména díky vyšší efektivitě umělé plicní ventilace. Vyvinuli jej specialisté z VFN a 1.LF UK ve spolupráci se společností LINET a jedná se skutečně o průlomovou metodu intenzivní medicíny.

„Umělá plicní ventilace je výkon nutný k záchraně života, ale ve své podstatě je značně invazivní –  dobré zavedení umí skutečně jen ti nejzkušenější lékaři – intenzivisté,“ upozorňuje Martin Ričl, koordinátor pro inovace a kontakt s českým průmyslem ze společnosti LINET. „EIT je funkční zobrazování plic, jediné svého druhu. Jedná se aktuálně o supermoderní technologii budoucnosti. Pokud jsou polohovatelná lůžka automaticky řízena touto metodou, tak mohou výrazně zlepšit dýchání pacientů s nejtěžším plicním selháním.“

Řízené polohování pacientů pomocí elektrické impedanční tomografie je čistě českou technologií. Lůžko pacienta automaticky polohuje ze strany na stranu v rozsahu šedesáti stupňů, vždy třicet stupňů na každou stranu. Už tento náklon a samotná gravitace stačí k tomu, aby se mechanické podmínky v plicích významně změnily pozitivním směrem k lepší plicní ventilaci.

Spoluautorem myšlenky propojit spolu tyto technologie je MUDr. Michal Otáhal, vedoucí lékař Kliniky Anesteziologie, resuscitace a inzenzivní medicíny, z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ten dále potvrzuje: „Z pilotního používání této metody jednoznačně vyplývá, že je schopná zkrátit dobu umělé plicní ventilace, neboť se daří terapie nastavit a optimalizovat pro každého pacienta  individuálně“.

Tým předních lékařů z celkem osmi nemocnic a specialistů LINET připravil projekt „Národní síť pracovišť péče o dospělé pacienty s nejtěžším stupněm akutního plicního selhání – Czech ARDS Innovation Network“, který má zajistit rozšíření této metody do všech páteřních nemocnic intenzivní péče v ČR.

V dubnu 2020 byl tento projekt představen Ministerstvu zdravotnictví ČR a oficiálně předložen k posouzení Vládě České republiky, a to s významnou podporou tří odborných lékařských společností se vztahem k dané problematice, kteří si uvědomují nutnost vybudovat promyšlený systém kvalitně vybavených a proškolených pracovišť poskytujících špičkovou léčbu akutního plicního selhání bez ohledu na to, zda je jeho příčinou COVID-19 nebo jiná rychle se šířící infekce.

I přes jednoznačnou podporu předních českých odborníků včetně vedoucího Klinické skupiny COVID na ministerstvu zdravotnictví Prof. Vladimíra Černého, tato světově unikátní a původně česká technologie pomáhá v boji s COVID-19 pouze na jednom místě. Projekt ARDS byl 4. litopadu 2020 posuzován Ústředním krizovým štábem. O den dříve o projekt projevil zájem i Centrální řídící tým. Okamžitá realizace této páteřní sítě a dostupnost nové unikátní péče v dalších sedmi nemocnicích napříč celou zemí však stále čeká na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, potažmo vlády ČR.

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme