Spolupráce firem, vědy a výzkumu v Česku úspěšně funguje

2. Česko pomáhá

Koronavirus mění ekonomiku, celou společnost i životy jednotlivých lidí. Na jedné straně jsou ti, kteří se ocitli v nouzi, izolovaní v karanténě, bezmocní zajistit si základní potřeby. Na druhé straně jsou lidé, kteří jsou připraveni věnovat svůj čas a energii na pomoc ostatním. Propojit je dokáže aplikace MUNI POMÁHÁ, kterou exklusivně pro tyto účely vyvinuli na Masarykově univerzitě. Nyní je Masarykova univerzita připravena ve spolupráci s dalšími partnery aplikaci poskytnout ostatním krajům a institucím na úrovni celé České republiky – tedy jako ČESKO POMÁHÁ.

Rektor Masarykovy univerzity (MUNI), profesor Martin Bareš, již v březnu 2020 inicioval vznik Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity (jehož aktivity probíhají pod značkou „MUNI pomáhá“), které během jarní koronavirové krize koordinovalo až 4700 dobrovolníků. „Situace v České republice je velmi vážná a jsem rád, že Masarykova univerzita již během jara ukázala, jak má vypadat společenská role a odpovědnost univerzity v čase krize,“ uvedl. I z tohoto důvodu rektor Masarykovy univerzity nabídl aplikaci MUNI pomáhá k využití na celorepublikové úrovni.

„Během první vlny pandemie vyřídilo Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity 2500 žádostí o pomoc, z toho kolem 2000 z Jihomoravského kraje,“ doplňuje vedoucí centra Jiří Uher a dodává: „Kapacita tohoto automatického nástroje zvládne pokrýt potřebu i celé ČR.“ Tým Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity jedná s partnery z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT a VŠB – Technickou univerzitou v Ostravě o budoucím využití aplikace MUNI POMÁHÁ v dalších krajích.

Masarykova univerzita začala už během první koronavirové vlny aktivovat dobrovolníky zejména z řad svých studentů. S narůstajícím počtem požadavků i nabídek pomoci se podařilo za pomoci studenta Fakulty informatiky MUNI zprovoznit webovou aplikaci i celé databázové prostředí pro správu dobrovolníků. 

V létě pak vznikla mobilní aplikace, která umožňuje dobrovolníkům flexibilně měnit parametry jejich kapacit. Pracovníci dobrovolnického centra tak vědí, jaký je aktuální stav dobrovolníků. Zároveň s nimi mohou komunikovat napřímo bez nutné telefonické podpory. Dobrovolníci sami v aplikaci vidí, jaké jsou aktuální žádosti o pomoc. Dostávají pak také cílené instrukce a personifikované notifikace. Aplikaci nyní využívají nejen studenti a zaměstnanci MU – ti tvoří asi dvě třetiny uživatelů – , ale i široká veřejnost.

Vzhledem k probíhající druhé vlně koronaviru v České republice se zvedla v posledních měsících vlna solidarity. Dobrovolníci opět pomáhají pod hlavičkou různých organizací a neziskových skupin ohroženým obyvatelům, osamělým lidem, rodinám, ženám samoživitelkám, ale i personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Například Český červený kříž školí dobrovolníky tak, aby mohli pomáhat v sociálních službách. Mottem „Péče o nemocného na lůžku je důležitou součástí procesu uzdravení“ se navrací k původnímu poslání definovanému již v šedesátých letech 19. století. Vyškolení dobrovolníci mohou pomoci při výpadku zaměstnanců jak v nemocnicích, tak i v zařízeních sociální péče. Český červený kříž se na tuto situaci připravoval už od léta, kdy zahájil ve spolupráci s několika nemocnicemi v Praze i Brně speciální školící kurz.

Nemocnice k tomu poskytují odborný personál a školitele s dlouholetou praxí v oboru základní ošetřovatelské péče. Během šestihodinového kurzu se dobrovolníci seznámí se správnými dezinfekčními postupy, zásadami první pomoci, ošetřovatelstvím, ale i základními právy pacientů. Organizování dobrovolníků napomáhá registrační systém Českého červeného kříže v rámci kampaně Zvládneme to. Do kurzu se od října 2020 přihlásilo více než 700 zájemců.

Aktivace dobrovolníků Českého červeného kříže a dalších dobrovolnických iniciativ je koordinována samotnými organizacemi, bez automatického zpracování a možnosti synergie s ostatními dobrovolnickými aktivitami. Technologické řešení pro vyhledávání a propojování dobrovolníků by řešila právě aplikace MUNI pomáhá – Masarykovy univerzity v Brně, jelikož se jedná o uživatelsky jednoduchý systém, který pomůže při hledání a umisťování dobrovolníků, kam je zrovna potřeba.

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme