Umělá inteligence v zemědělství. Opavský startup Ullmanna vynalezl chytrý stroj na pletí

Rodinný zemědělský startup Ullmanna z Opavy vyvíjí chytrý stroj na pletí, který dokáže zvýšit produkci bio potravin. Využitím robotiky a umělé inteligence rozezná plevel od pěstované plodiny a mechanicky jej odstraní.

Farmářům tak umožňuje pěstovat plodiny na větší rozloze bez navýšení ruční práce a pomáhá snížit množství používaných pesticidů minimálně o 40 procent. Zeť a tchán Ullmannovi, kteří stojí za vznikem startupu, se zúčastnili programu CzechInvestu CzechStarter s cílem poradit se s odborníky v otázkách z oblastí business developmentu, duševního vlastnictví nebo práva.

Stroj umí rozlišovat plodiny a plevel v různých polohách a velikostech, přestože jsou velmi blízko | CzechInvest

Používání pesticidů v České republice v posledních letech klesá a je pod průměrem Evropské unie. Například předloni se jich spotřebovalo o 1,4 procenta méně než v roce 2018, ve kterém byl pokles oproti roku 2017 dokonce o 8,8 procenta. Podle výroční zprávy o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů v České republice za rok 2019 zemědělci více používají alternativní přípravky, které jsou šetrnější k přírodě. Bez chemických přípravků pracuje i stroj ekologického startupu Ullmanna nazvaný NEWMAN.

„Náš chytrý plecí stroj likviduje plevel už v zárodku, a ne když se objeví na povrchu. Zároveň rozpozná pěstovanou plodinu. Zemědělcům umožňuje snížit množství používané chemie minimálně o 40 procent a biopěstitelům výrazně rozšířit produkci bez navýšení manuální práce, která je v bio zemědělství v podstatě to nejdražší. Za jednu hodinu zvládne na poli stejně práce jako šedesát lidí. Je určen pro ty, kteří chtějí pěstovat ekologicky, levně a na velkých výměrách polí,“ přibližuje spoluzakladatel startupu Martin Ullmann a dodává: „Například na padesáti hektarech bio cukrové řepy je zisk na hektar až třikrát vyšší ve srovnání s konvenčním zemědělstvím, což zahrnuje i náklady na pořízení stroje NEWMAN. Návratnost investice je zhruba do dvou let.“

Ullmanna při prvním testování plecího stroje | CzechInvest

Stroj NEWMAN používá běžný tříbodový závěs, který se zachytí za traktor nebo i jiné vozidlo. Pro každý řádek má stroj kameru a počítač, který ovládá plecí nože. Software díky strojovému vidění vyhodnotí obraz z kamery a pomocí strojového učení dokáže rozeznat plodinu od plevele. Ovládáním plecích nožů dochází k okopání dané plodiny tak, jak by to udělal člověk.

Stroj se dá použít pro většinu kořenové zeleniny, která se pěstuje v řádku, jako jsou cukrová řepa, zelí, brokolice, květák, ale i kukuřice, hlávkový salát, bazalka, dýně nebo meloun. S pomocí sběru dalších obrazových dat a použití metody hlubokého učení je možné NEWMAN neustále zlepšovat a přidávat také nové plodiny.

Nízká hmotnost, precizní rozpoznávání plodin a žádná chemie

Využití umělé inteligence umožňuje mnohem větší možnosti nasazení stroje, které dosud nebyly možné. Oproti konkurenci umí stroj rozlišovat plodiny a plevel v různých polohách a velikostech, přestože jsou velmi blízko, neboť rozpoznání funguje na základě charakteristiky rostliny.

Plevel může být stejný, nebo dokonce větší než užitková rostlina, takže je NEWMAN možné použít i u setých plodin, jako je cukrová řepa nebo zelí. K tomu dokáže plít i různé plodiny současně nebo spočítat počet jednotlivých rostlin.

Mezi výhody stroje NEWMAN patří také jeho malá hmotnost a nízká spotřeba energie, a to i proto, že ho není nutné neustále připojovat k internetu nebo navádět pomocí GPS. Dvanáctiřádkový stroj mechanicky kontroluje plevel bez použití chemie, díky prokypření půdy zabraňuje vypařování vody a zvládne obhospodařit například až čtyřicet hektarů bio cukrové řepy za den.

Ullmanna & CzechInvest

„K rozjetí našeho startupu nám nejprve přispěl program na podporu podnikání Startup Voucher Moravskoslezského kraje, díky kterému jsme získali půl milionu korun. Poté jsme se přihlásili do Greenlight akcelerátoru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde jsme dokonce vyhráli hlavní cenu v Greenlight Startup Show. Následně jsme získávali další financování z různých národních nebo evropských výzev,“ popisuje Ullmann a dodává: „Tady nastala chvíle, kdy už nám naše know-how nestačilo. Potřebovali jsme odbornou pomoc v oblasti duševního vlastnictví, s úpravou business plánu nebo právními službami. Proto jsme se na začátku roku 2020 obrátili na CzechInvest.“

Zakladatelé startupu se přihlásili do programu CzechStarter, ve kterém čerpali mentoringové služby po dobu sedmi měsíců. Za pomoci mentorů CzechInvestu se jim podařilo, jako jedinému projektu z regionu střední a východní Evropy, získat grant přes 10 milionů korun na vývoj produktu.

Jednalo se o evropský grant z rodiny Horizon2020, projektu AgROBOfood, který si klade za cíl urychlit digitální transformaci zemědělství přijetím robotických technologií. Mentoři pomohli Martinu Ullmannovi s podáním žádosti o grant, s přípravou prezentace pro porotu, úpravou finančního plánu i s následným projektovým řízením grantového projektu a marketingovými aktivitami.

Zeť a tchán Ullmanovi, spoluzakladatelé opavského startupu Ullmanna | CzechInvest

Martin si nechal poradit také se stanovením potřebných rolí pro vývoj MVP (produktu s nejmenší možnou funkcionalitou, který je ale plně použitelný a umožňuje rychle získat zpětnou vazbu od zákazníků pro další vývoj) nebo s definováním pracovních pozic pro následné dokončení produktu včetně predikovaných platů.

„Na některé pozice doporučil mentor CzechInvestu ověřené kontakty, se kterými jsme se rovnou propojili a s jedním z nich už úspěšně spolupracujeme,“ popisuje Ullmann a dodává: „Mentoři nám navrhli například i to, jak naše zařízení testovat a jak připravit různé scénáře. Konzultovali jsme řešení odolnosti dle standardu IP (stupně krytí) nebo certifikace. To jsou pro nás cenné a klíčové rady.“

V rámci programu CzechStarter se zakladatelé startupu propojili i s advokátní kanceláří JŠK Law, která jim pomohla s právními službami. Řešili rámcovou smlouvu o spolupráci mezi společností Ullmanna a spolupracujícími živnostníky nebo přípravu dohody o konsorciu v angličtině, která definuje jednotlivé role v projektu, kdo a jak ho řídí nebo jakým způsobem je nakládáno s duševním vlastnictvím.

Kromě odborné pomoci se startupu dostala i podpora formou propagace. Ullmanna se umístila na druhém místě v soutěži CzechInvest Startup Challenge 2020. „Díky programu CzechStarter jsme získali potřebné know-how a potěšilo nás, že se nám sami od sebe začali ozývat lidé se zájmem o náš produkt,“ dodává Ullmann.

Nyní startup testuje svůj stroj se zemědělci v Česku, Rakousku, Polsku a na Slovensku na polích s cukrovou řepou a současně zpracovává modely pro další plodiny, jako jsou zelí, kukuřice, saláty, česnek apod. Zároveň je NEWMAN možné vidět už i na různých polních ukázkách a Ullmanna jedná s prvními zákazníky jak ohledně nákupu stroje, tak možné spolupráce pro vývoj dalších produktů. „Díky programu CzechStarter jsme získali potřebné know-how a potěšilo nás, že se nám sami od sebe začali ozývat lidé se zájmem o náš produkt.“ – Martin Ullmann, spoluzakladatel startupu Ullmanna

Přečtěte si také další případové studie úspěšných českých startupů a firem, které podpořila agentura CzechInvest. Příběhy startupů InsightART, Hybrid Company, Miomove, Langino, Retailys.com, Motionlab, Actijoy, Pikto Digital, FaceUp.com, Hardwario, Hayaku, CashReader, Stavario, Roletik, Mebster, EV Expert, VisionCraft nebo Sharry.

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme