Argentina: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetika

7308 Konstrukce části desky tyče aj. ze železa oceli Argentina má deficit ve výrobě a distribuci elektrické energie. Přestože udávaný instalovaný výkon je více než 32 tis. MW, skutečná produkce nepřesahuje 26 tis. MW. Ve výstavbě je několik menších tepelných elektráren, nicméně potřebám země zdaleka nedostačují. Musí se tedy modernizovat i starší, z nichž některé mají české technologie. Právě zde je prostor pro české firmy, které by se měly snažit své komparativní výhody využít. Argentinsko-paraguayská společnost EBY chce opravit 3-4 starší Kaplanovy turbíny, k tomu instalovat tři nové o výkonu 270 MW.

Také distribuční sítě jsou zastaralé a na jejich modernizaci budou vynaloženy velké finanční prostředky. Hlavní překážkou výstavby nových elektráren a modernizace přenosových sítí je regulace cen, které jsou hluboko pod výrobními náklady. Vláda si je toho vědoma, a proto zahájila postupný proces snižování dotací s cílem dostat ceny na rentabilní úroveň. Ani do konce roku 2018 ale nedojde k narovnání cen na výrobní náklady se ziskovou marží.

Argentina negeneruje ani 2 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, přitom do roku 2025 to má být až 20 %, do roku 2020 celkem 8 %. Vláda realizuje program RenovAR, ve kterém poptává různé objemy nových kapacit, a investoři nabízejí postavit nové zdroje (z vlastních prostředků). Vláda si poté vybere nejvýhodnější nabídky. V posledním kole RenovAR 2.0 nabídka nových zdrojů přesáhla poptávku 8x.

7309 Nádrže, cisterny aj. ze železa, oceli nad 300l
8507 Akumulátory elektrické včetně separátorů
8402 Kotle na výrobu vodní a jiné páry
8406 Turbíny na vodní a jinou páru
8410 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

Železniční doprava

 

 8607 Části součásti vozidel žel. aj. dopravy kolej  Poměrně široká síť železnic byla v posledních dekádách zanedbávána, svršky a vozový park jsou zastaralé, jejich obnova si vyžádá rozsáhlé investice. Vláda začala investovat do modernizace osobní i nákladní dopravy. Argentina koupila v první fázi pro příměstské vlaky od Číny 3 500 osobních vagónů a 100 dieselových lokomotiv. Šlo o přímou koupi, bez výběrového řízení. Na jejich opravy a rekonstrukce se už ale licitace vypisují (firmy SOFSE a Belgrano Cargas resp. BCYL). Velké investice půjdou i do modernizace nákladních železničních tratí Belgrano Cargas a San Martín. Celkem má být v letech 2016-2026 modernizováno 4 945 km železničních tratí převážně v severních provinciích, které jsou nejzaostalejší. Cílem je zvýšit přepravní kapacitu, která umožní dopravu zboží z tamních regionů do přístavů v Santa Fe, Rosariu a Buenos Aires (návaznost také na těžební projekty na severozápadně země). Ruský TechMashHolding slibuje investovat 200 mil. USD do převzatého železničního depa ve městě Mechita v provincii Buenos Aires.
 8530 Přístroje a zařízení pro řízení žel. nebo tramvajového systému
 8602 Ostatní lokomotivy, a malé posunovací lokomotivy
 8603 Železniční nebo tramvajové osobní a nákladní vozy s vlastním   pohonem

Strojírenství

 8419 Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot  Argentina většinu strojírenské techniky musí dovážet. Jedním z potenciálních odběratelů je např. automobilový průmysl, který se vláda snaží rozvíjet jako prioritní obor a chce ročně v Argentině vyrábět více jak 1 mil. nových aut. Zde se nabízí příležitosti pro české výrobce strojů. Investice do těžby nerostů také zvýší poptávku po těžebním zařízení a technologiích. Argentina se také chce stát světovým „supermarketem“ a vyrábět potraviny, nejen dodávat zemědělské komodity. Příležitosti se tedy budou objevovat i v oblasti potravinářských strojů.
 8428 Zařízení ost. zdvihací nakládací manipulační
 8431 Součásti jeřábů vozíků ap. buldozerů fréz
 8438 Stroje pro přípravu výrobu potravin
 8474 Stroje k třídění prosévání ap. zemin kamenů
 8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí

Obranný průmysl

9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

Nákupy zbraní a obranných systému jsou pro vládu tak důležité, že se kvůli nim zadlužuje v zahraničí. Argentinské ozbrojené složky jsou podinvestované, ale pro vládu jde o velice důležitý sektor, který se snaží zmodernizovat. Armáda i policie potřebuje nové pistole a další střelné zbraně, vzdušné síly radary, pozemní vojsko obrněné transportéry. V Argentině neexistují centrální nákupy policie, každá provincie nakupuje samostatně. To by mohla být šance pro české firmy, protože provinční vlády jsou ve svém rozhodování mnohem pružnější a navíc se dá využít kontaktů zastupitelského úřadu v některých provinciích.

8802 Ostatní letadla, (vrtulníky, letouny) 
8710 Tanky a jiná obrněná motorová vozidla 

Důlní a těžební průmysl

4010 Dopravníkové pásy nebo hnací řemeny

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z priorit nové vlády. Naleziště Vaca Muerta v provincii Neuquén je druhým největším nalezištěm břidlicového plynu na světě, jehož prokázané zásoby vystačí Argentině na 500 let. V příštích letech tam má být investováno přes 30 mld. USD, vláda láka investory garantováním výkupních cen zemního plynu. Země má velké zásoby mědi, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, draslíku. Vláda láká zahraniční investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik pracovních míst.

.

8602 Ostatní lokomotivy, a malé posunovací lokomotivy

Exportní riziko podle OECD: 6/6

Exportní riziko je podle argentinských představitelů ve skutečnosti menší než je hodnocení OECD. Argentina proto usiluje o přehodnocení (zlepšení) hodnocení svého rizika ze strany OECD ještě během roku 2018. České firmy v expanzi do Argentiny  také podpořila pojišťovna EGAP, která rozhodnutím svého představenstva v dubnu 2018 několikanásobně zvýšila pojistný limit na vývoz do Argentiny.

 Ekonomický rozvoj Argentiny je zásadně spojen se třemi nutnými podmínkami, bez jejichž splnění se země nedostane na úroveň, na kterou aspiruje a přiblíží ji vyspělým ekonomikám zemí OECD:

 • maximální využití surovinového bohatství, s důrazem na jejich využití v domácím průmyslu
 • dobrá sklizeň zemědělských plodin a jejich prodej do zahraničí za dobré ceny
 • modernizace průmyslové výroby, investice strojů a zařízení.

Využití surovin a dobrá úroda vyžadují kvalitní a rozsáhlou infrastrukturu, která Argentině zatím chybí. Proto je ekonomický rozvoj země závislý především na dalším rozšíření a modernizaci dopravní a energetické sítě, ale také rozvojem doprovodných služeb, tedy bankovnictví, telekomunikací nebo logistiky. Všechny tyto aktivity tedy představují šanci pro české exportéry. Upozorňujeme ale na nutnost sledovat stav finančního trhu, protože Argentina je závislá na vnějším financování. Náhlé změny na mezinárodních finančních trzích již několikrát Argentinu odřízly od zahraničních úvěrů a zavinily nedokončení některých velkých projektů v minulosti. I za vlády prezidenta Macriho přetrvává tato vnější závislost a tato situace se v brzké době určitě nezmění. 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Argentině se každoročně koná celá řada veletrhů a výstav. Na konkrétní výstavní akce lze získat reference na Subsecretaría de Negociaciones Económicas y Comercio Internacional, Dirección de Servicios de Apoyo a la Promoción del Comercio Exterior, Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires, tel.: 0054 11 43108360, fax: 43108359.

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy se zemědělskou tématikou jsou:

 • ExpoAgro - 13.-16. března 2018, San Nicolás, Rosario, Santa Fe
 • AgroActiva (ČR má prostřednictvím veletrhu Země Živitelka část plochy zdarma) - 6.-9. června 2018, Armstrong, Sante Fe
 • Sociedal Rural Argentina - 16.-20. července 2018, Buenos Aires

Stavebnictví:

 • Batimat - 6.-9. června 2018, Buenos Aires
 • Expovivienda - 6.-8. června 2018, Buenos Aires

 Telekomunikace a informační technologie:

 • Konference SegurInfo - 24. dubna 2018, Buenos Aires

Strojírenství:

 • FIMAQH - 15.-19. května, Buenos Aires (podporuje CzechTrade)

Potravinářství:

 • SIAL (Salón Internacional de Alimentación y Bebidas) - zorganizoval se v listopadu 2017, o dalším pokračování se ještě nerozhodlo 
 • FIAR - 2019, Rosario, Santa Fe

Nakladatelství:

 • Feria del Libro - 24. dubna - 14. května 2018, Buenos Aires

Hornictví a energetika:

 • Feria Minera v provincii San Juan - 18.-20. dubna 2018
 • Arminera - 7.-9. května 2019, Buenoa Aires
 • Oil and Gas - září 2019, Buenos Aires

Turistika

 • Feria Internacional de Turismo - 29. září - 2. října 2018, Buenos Aires (účastní se CzechTourism)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: