Argentina: Vztahy země s EU

14. 11. 2019

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise sídlí v Buenos Aires na adrese
Ayacucho 1537

1113 Buenos Aires
tel.: 0054-11-4805 3759
web: http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/index_es.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Argentina se jako člen Mercosuru podílí již více než 20 let na vyjednávání dohody o volném obchodus Evropskou unií. V současnosti tedy mezi EU a Argentinou nepanuje žádný preferenční režim a obchodní vztahy spadají pouze pod jurisdikci Světové obchodní organizace. Hlavními obchodními partnery v EU jsou Španělsko, Nizozemí, Německo, Itálie a Velká Británie (pořadí podle objemu exportů). U Nizozemí panuje přesvědčení, že velká část argentinských exportů z něj směřuje do dalších  zemí v EU či mimo ni, především přes přístav v Rotterdamu. Proto je třeba statistiky argentinských vývozů do Nizozemí brát s rezervou. Z evropských zemí dováží nejvíce z Německa, které následují Itálie, Španělsko, Francie a Nizozemí. 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Argentina není příjemcem oficiální rozvojové pomoci (ODA), protože spadá mezi středně-příjmové země. Většina zahraniční pomoci se proto realizuje prostřednictvím soukromých iniciativ, Delegace EU je také realizátorem několik programů v sociální oblasti, životním prostředí nebo zdravotnictví, které se svým obsahem blíží rozvojové pomoci, i když jí oficiálně nejsou. Bližší podrobnosti o poskytování pomoci ze strany Evropské unie  prostřednictvím Delegace EU v Buenos Aires najdete na webu: http://eeas.europa.eu/delegations/argentina. 

 

V roce 2018 schválila Česká rozvojová agentura B2B projekt Simona, který pomáhá vinicím v provincii San Juan zlepšit nakládání s vodou pro lepší zavlažování. Realizátorem je firma Lesprojekt. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: