Argentina: Vztahy země s EU

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise sídlí v Buenos Aires na adrese
Ayacucho 1537, 1113 Buenos Aires
tel.: 0054-11-4805 3759
web: http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/index_es.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Hlavními obchodními partnery Argentiny mezi zeměmi EU jsou Španělsko, Nizozemí, Německo, Francie a Itálie.  Panuje shoda, že vývoz do Nizozemí neodpovídá reálné spotřebě argentinského zboží v Nizozemí, ale je dán pozicí Rotterdamu jako jednoho z hlavních evropských přístavů, kam směřují po moři lodě z Argentiny.

mil. USD Vývoz  Dovoz Saldo
 Španělsko  1 504  1 452 52
 Nizozemí 1 392 490 901
 Německo  1 165  3 229  -2 065
 Itálie 1 040 1 675 -636 
 Francie 297 1 345 -1 048
EU celkem 8 702 11 527 -2 825

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Argentina není příjemcem oficiální rozvojové pomoci (ODA), protože spadá mezi středně-příjmové země. Většina zahraniční pomoci se proto realizuje prostřednictvím soukromých iniciativ, Delegace EU je také realizátorem několik programů v sociální oblasti, životním prostředí nebo zdravotnictví, které se svým obsahem blíží rozvojové pomoci, i když jí oficiálně nejsou. Bližší podrobnosti o poskytování pomoci ze strany Evropské unie  prostřednictvím Delegace EU v Buenos Aires najdete na webu: http://eeas.europa.eu/delegations/argentina. ČR neposkytuje Argentině žádnou rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: