Etiopie: Vztahy země s EU

17. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Vztahy mezi EU a Etiopií vycházejí v základu z Dohody z Cotonou – jejích čl. 8–13 a aktuálně z dokumentu „Joint Declaration towards an EU – Ethiopia Strategic Engagement“, podepsaného 14. 6. 2016.

V Etiopii je zastoupeno 21 ČS EU.

Hlavními tématy spolupráce EU a Etiopie v roce 2017 byly rozvojová spolupráce (na léta 2014–2020 se předpokládá ve výši 2 miliard EUR), humanitární pomoc (ECHO), migrace (Etiopie je zemí původu, tranzitní zemí a cílovou destinací vysídlenců), boj proti terorismu a regionální bezpečnost a rozvoj vzájemných hospodářských vztahů, mj. investic a obchodu. EU věří, že udržitelný rozvoj v zemi by měl být podpořen demokratizačním procesem a v této souvislosti spolupracuje s Etiopií na podpoře dobrého vládnutí, lidských práv a základních svobod.  Spolupráce dotýká také problematiky klimatických změn a v neposladní řadě probíhá i na kulturním poli. V oblasti finančnictví a finančních expertíz probíhá spolupráce etiopských institucí s Evropskou investiční bankou.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci EU v Etiopii:

Delegation of the European Union to Ethiopia
Cape Verde Road
P.O.Box: 5570
Addis Ababa
tel.: +251 (0) 11 661 2511
fax: +251 (0) 11 661 2877
email: delegation-ethiopia@eeas.europa.eu
web: http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna EU - Etiopie v r. 2017 dle tříd SITC (mil Euro, dle Eurostat):

 

 

dovoz

vývoz

SITC

popis

hodnota

podíl %

hodnota

podíl %

 

celkem

696

100,0

2 386

100,0

0

potraviny a živá zvířata

298

42,8

152

6,4

1

nápoje a tabák

0

0,0

15

0,6

2

suroviny nepoživatelné, bez paliv

186

26,7

39

1,6

3

minerální paliva, maziva

0

0,0

5

0,2

4

oleje, tuky a vosky

1

0,1

3

0,1

5

chemikálie a příbuzné výrobky

2

0,3

343

14,4

6

tržní výrobky podle materiálu

18

2,6

127

5,3

7

stroje a dopravní prostředky

147

21,1

1 555

65,2

8

průmyslové spotřební zboží

41

5,9

122

5,11

9

ostatní předměty obchodu

2

0,3

10

0,4

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Etiopie je navdory desetiletému rychlému ekonomickému růstu v kategorii "Nejméně rozvinutých zemí" (LDCs). Rozvojová spolupráce EU se soustředí zejména na potravinovou bezpečnost, problematiku spojenou s rychlým růstem obyvatel, na environmentální tlaky, problémy spojené s klimatickou změnou, na řešení nízké etiopské výrpby a problematiku dobrého vládnutí.

Většina rozvojové pomoci z EU jde do Etiopie prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (EDF). Na období 2014-209 je v něm vyčleněno 745 milionů EUR.

Etiopie přijímá pomoc také v rámci "EU Emergency Trust Fund for Africa". Další podpora je směrována přes EU iniciativy, konkrétně "Energy and Water Facilities", "Stability and Peace Instrument", "Global Climate Change Alliance", "Instrument for Democracy and Human Rights" a také přes humanitární pomoc EU. Celkově dosahuje rozvojová pomoc EU Etiopii cca 160 milionů EUR ročně.

Seznam projektů EU.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: