Ghana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

26. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Ghana leží v západní Africe, je členem regionálního sdružení ECOWAS. Předpokládá se, že pro rok 2018 to bude nejrychleji rostoucí ekonomika v Africe s 8% růstem HDP díky produkci ropy a plynu.

Její ekonomika je závislá na zemědělství a službách, rozvíjí se těžba nerostných surovin. Ghana vyváží zejména kakao, zlato a tropické dřevo (méně surovou ropu, diamanty, bauxit, mangan); dováží rýži, drůbeží maso, automobily, strojírenské výrobky, spotřební zboží všeho druhu, chemikálie, elektroniku, rafinovanou ropu a ropné produkty, textil, léky.

Hlavním ekonomickým sektorem jsou služby následované průmyslovým sektorem a zemědělstvím. Hlavním cílem vlády je transformovat průmyslový sektor ze stavu závislosti na přírodních zdrojí do stavu dodavatele přidané hodnoty.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Oficiální název státu: Ghanská republika (the Republic of Ghana)
 • Prezident: Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (od roku 2016)
 • Viceprezident: Dr. Mahamudu Bawumia
 • Ministryně zahraničních věcí: Shirley Ayorkor Botchway
 • Složení vlády: složení vlády

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 29,6 mil. (2018)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,5 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0–14 let: 38,01 %
 • 15–24 let: 18,63 %
 • 25–54 let: 34,14 % 
 • 55–64 let 4,97 %
 • 65 a více 4,25 %

Národnostní složení: 

Na území dnešní Ghany žije přibližně 50 etnických skupin hovořící různými jazyky a dialekty, mezi hlavní patří:

 • Akan (47,5 %)
 • Dagbani (17,0 %)
 • Ewe (14,0 %)
 • Ga-Adangbe (7,0 %)
 • Gurma (6,0 %)
 • Guan (4,0 %)
 • Gurunsi (2,5 %)
 • Bissa (1,0 %)
 • ostatní etnika (1,0 %)

 Náboženské složení: 

 • křesťané (71,2 %)
 • muslimové (17,6 %)
 • tradiční náboženství (5,2 %)
 • ostatní (0,8%)
 • bez vyznání (5,2%)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2013

2014

2015

2016

2017

1901

1474

1495

1550

1779

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2013

2014

2015

2016

2017

7,3

4,0

3,9

3,3

8,4

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2013

2014

2015

2016

2017

11,7

15,5

17,2

17

12,4

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2013

2014

2015

2016

2017

4,6

5,2

5,54

5,77

5,8

podle údajů Světové banky

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy

21,9

21,2

23,1

23,4

       22,0

Výdaje

29,7

29,8

28,7

28,4

28,5

Saldo

-7,8

-8,7

-5,7

-5,0

       -6,5

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook, CIA

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2013

2014

2015

2016

2017

-5,7

-5,7

-3,1

-2,7

-1,0

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2013

2014

2015

2016

2017

60,3

72,1

70,8

66,0

70,5

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v milionech USD)

2013

2014

2015

2016

2017

5887

3500

5000

5900

6900

podle údajů WB, World Development Indicators

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Zákony stanovují minimální výši splaceného kapitálu pro vstup do bankovního sektoru Ghany od r.2018 na částku na 100 mil. USD, předtím to bylo 30 mil. USD pro banky 1.třídy a 15 mil. USD pro banky 2. třídy. V případě banky vlastněné zahraničním vlastníkem, musí být 60% kapitálu převedeno do Ghany.

Minimální kapitál pro další finanční instituce:

 • Společnosti pro spoření a půjčky – 1,7 mil. USD
 • nebankovní finanční instituce (hypotéky a leasing) - 2,5 mil. USD
 • nebankovní finanční instituce (převody peněz) - 1,7 mil. USD

V Ghaně nyní působí následujících 34 hlavních obchodních bank:

 • Access Bank (Ghana) Limited
 • ADB Bank Limited
 • Bank of Africa Ghana Ltd
 • Bank of Baroda (Ghana) Limited
 • Banque Sahélo-Saharienne pour I’Investissementet le Commerce (BSIC Ghana Limited)
 • Barclays Bank of Ghana Ltd
 • CAL Bank Limited
 • Ecobank Ghana Limited
 • Energy Commercial Bank (Ghana)Ltd
 • FBNBank Ghana Ltd
 • Fidelity Bank Limited
 • First Atlantic Bank Ltd
 • First National Bank Ghana Ltd
 • GCB Bank Limited
 • GN Bank Limited
 • Guaranty Trust Bank (Ghana) Limited
 • HFC Bank Ghana Ltd
 • National Investment Bank Ltd
 • Prudential Bank Limited
 • Societe General Ghana Limited
 • Stanbic Bank Ghana Ltd
 • Standard Chartered Bank (Ghana) Limited
 • The Royal Bank Limited
 • UniBank Ghana Ltd
 • United Bank for Africa (Ghana) Ltd.
 • Universal Merchant Bank (Ghana) Ltd
 • Zenith Bank (Ghana) Limited
 • Sovereign Bank Limited
 • Premium Bank Ltd
 • OmniBank Ghana Limited
 • Heritage Bank Limited
 • The Construction Bank (Gh.) Limited
 • The Beige Bank Limited
 • GHL Bank Limited

Nejvýznamnější pojišťovací společnosti v Ghaně:

 • Enterprise insurance Company
 • State Insurance Company
 • Star Life Assurance Company Ltd.
 • Saham Insurance
 • Activa Insurance Company
 • Global Institute of Islamic Banking, Insurance and Consultancy Ltd.
 • Allianz Insurance Company

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Institucí pro výběr, vyměření a účtování daně z příjmu v Ghaně je Ghana Revenue Authority (GRA). Daně z příjmu z prodeje a služeb (Value Added Tax) jsou řízeny domácí divizí Domestic Tax Revenue Division (DTRD), která spadá pod GRA; cla a nepřímě daně jsou spravovány celní divizí Customs Division (CD), také působící v rámci GRA.

Základními zákony regulujícími daně jsou:

 • zákon o dani z příjmu z roku 2016 - Revenue Administration Act 2016 (Act 915)
 • dodatek o DPH z roku 2013 - Value Added Tax (Act 870)
 •  regulace o DPH z r.2016 - Value Added Tax Regulations 2016 (L.I 2243)
 • zákon o dani z příjmu z roku 2015 - Income Tax Act 2015 (Act 896)
 • regulace dani z příjmu z r. 2016  - Income Tax Regulations 2016 (L.I 2244)
 • zákon o clech z roku  2015 - Customs Act 2015 (Act 891)

Schéma některých daní v roce 2017:

 • Fyzické a právnické osoby jsou povinny platit daň z příjmu (5-25 %)
 • korporátní daň pro podniky je obecně 25%,
  • společnosti operující v důlním průmyslu a v tzv."upstream"petrochemickém průmyslu (průzkum a těžba) platí 35 %
 • zvýhodněnou sazbu mají např. hotely 22%
 • společnosti ve volných zónách platí 15% a to až po daňových prázdninách
 • při exportu netradiční produkce se platí jen 8%
 • daň z kapitálových příjmů (10–15 %),
 • darovací daň (5 %)
 • daň z majetku, daň z pronájmu (8 %)
 •  půjček pro zemědělské podniky a leasingové společnosti se platí jen 20%
 • společnosti evidované na burze (Ghana Stock Exchange) platí od 1.1.2004 jen 22%

Daňový základ se dá snížit, pokud je jednotlivec svobodný alespoň se dvěma závislými dětmi, tělesně či psychicky postižený, je starší 60 let aj.

Výrobní podniky mají řadu úlev podle lokality i sortimentu výroby:

Podle lokace:

Daň z příjmu pro výrobní podnik v lokaci:

 • Akkry a Temy (25%)
 • v regionálních "hl.městech" (18,75%)
 • ve free zónách (0%)
 • kdekoli jinde (12,5%)

Podle sortimentu:

 • farmy produkující plody ze stromů (tree crop farming) - 10 let od první sklizně
 • produkce kakaových bobů - neomezeně
 • produkce domácích zvířat - 5 let od zahájení produkce
 • agro-zpracovatelský podnik - 5 let od zahájení komerční výroby
 • zpracování odpadu - 7 let od zahájení komerční produkce
 • Zaměstnavatel platí 12,5 % daň ze mzdy. Od ledna 2016 platí i nová daň pro osoby samostatně výdělečně činné.

Daň z přidané hodnoty (Valued Added Tax) a sociální a příspěvek na zdravotní pojištění National Health Insurance Levy (NHIL)

Kromě zboží a služeb osvobozených od daně jsou Value-Added Tax (VAT) a příspěvek na zdravotní pojištění National health Insurance Levy, účtovány na všechny dodávky zboží a služeb v Ghaně a na dovážené zboží a služby. Sazba daně je pro zboží a služby, s výjimkou těch které jsou od daně osvobozeny nebo těch, které mají sazbu 3% (velkoprodej a drobní prodejci), je 15% jako VAT a 2,5% jako  NHIL.

Účinný a důsledný systém výběru daní zůstává jedním z palčivých problémů ghanské vlády. Vláda se snaží zavádět přísné postihy na neplatiče daní, nicméně k realizaci postihů dochází jen zřídka. Pro zefektivnění systému výběru daní byl v souvislosti se zavedením VAT vypracován dokonalejší registr plátců daní, Taxpayer Identification Numbering System.

Více o daních je možno se dozvědět na adrese: daňový průvodce 2017

11. dubna 2017 podepsaly zástupci České republiky a Ghany Dohodu o zamezení dvojímu zdanění. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: