Kanada: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ottawě (Kanada)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obor

Konkrétní  příležitosti

Zdůvodnění, projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 7306 - Trouby, profily, duté, jiné, ze železa nebo oceli

 

HS 7307 - Příslušenství pro trouby, trubky ze železa nebo oceli

 

HS 8413 - Čerpadla i s měřícím zařízením, zdviže na kapaliny

 

HS 8428 - Zařízení ostatní zdvihací, nakládací, manipulační

 

HS 8430 - Stroje ostatní srovnávací, pluhy, frézy sněžné

 

HS 8431 - Součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz

 

 

HS 8536 - Zařízení k elektronické ochraně, spínání elektrických obvodů, pod 1000 V

Tržby sektoru se pohybují kolem 22,2 mld. CAD.

Kanada je ve světovém měřítku 1. největší producent (potaš), 2. největší producent (uran), 3. největší producent (nikl), 4. největší producent (platina) a 5. největší producent (diamanty, hliník, kobalt, titan, kadmium, zlato).

Největším producentem ropy je provincie Alberta (76 % kanadské produkce). Průměrná produkce ropy v letech 2016/2017 dosáhla 3,9 mil. barelů denně, přičemž na bitumen (ropa z ropných písků) připadlo 2 mil. barelů. Do roku 2020 by měla produkce bitumenu stoupnout na 4 mil. barelů denně. Kanada má 3. největší zásoby ropy na světě (172 mld. barelů), přičemž 97 % připadá na ropné písky v Albertě. Kanada je 5. největší producent zemního plynu a 7. největší producent ropy na světě.

Významným dlouhodobým těžebním projektem je "The Plan Nord", který byl zahájen v roce 2011 v severním Québecu. Cílem projektu je podpořit těžbu nerostných surovin a barevných kovů (nachází se zde velké ložiska niklu, zinku, železné rudy, zlata, uranu, kobaltu, grafitu, stříbra, lithia a diamantů). Do těžebních projektů by mělo být investováno 15 mld. CAD, celkově do projektu do roku 2035 až 50 mld. CAD.

Železniční a kolejová doprava

HS 7302 - Materiál pro stavbu železničních a tramvajových tratí

 

HS 7308 - Konstrukce, části, desky, tyče a jiné ze železa nebo oceli

 

HS 8603 - Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním pohonem

 

HS 8604 - Vozidla pro údržbu železničních tratí

 

HS 8607 - Části a součásti žel. nebo tram. kolejových vozidel

 

 

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový, bezpečnostní a signalizační dopravní zařízení

V řadě kanadských měst se realizují či připravují projekty dopravní infrastruktury (kolejové tratě, tramvaje, mosty, tunely, silnice) a české firmy mají šanci se podílet subdodávkami (ocelové konstrukce, části kolejových vozidel, technologie frézování vozovky).

Mezi významné projekty patří: Réseau Électrique Métropolitain (Montréal), Eglinton Crosstown Light Rail Transit (Toronto),  Scarborough Rapid Transit Replacement and Extension (Toronto), Toronto - York - Spadina Subway Extension (Toronto), Light Rail Confederation Line (Ottawa),  Southeast to West Light Rail Transit Valley Line (Edmonton).

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 2203 - Pivo

 

HS 8432 - Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví

 

 

HS 8433 - Stroje, zařízení žací, mláticí, sekačky trávy

 

HS 8434 - Stroje, zařízení dojící, mlékárenské

 

HS 8444 - Stroje k tvarování a stříhání ap., textilních mat.

 

HS 8474 - Stroje k třídění, prosévání ap., zemin, kamenů a jiné

Prérijní provincie (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) jsou významní producenti zemědělských plodin - pěstování obilí (pšenice, ječmen, oves), luštěnin a olejnin (čočka, řepka).

Automobilový průmysl

HS 8483 - Převodové hřídele, kliky, ložiska, ozubená soukolí

 

 

HS 8501 - Elektrické motory a generátory

 

HS 8708 - Části, součásti a příslušenství motorových vozidel

Kanadský automobilový průmysl vyrábí lehká užitková vozidla (osobní automobily, dodávky), těžká nákladní vozidla (nákladní automobily, kamiony, autobusy, školní autobusy, vojenské vozy) a širokou škálu částí, součástí a systémů používaných v automobilech. Automobilový průmysl je největším dovozním sektorem v Kanadě, který je však vysoce závislý na trhu USA. Obchodní vazby mezi USA a Kanadou v tomto sektoru jsou v současné době do určité míry „ohroženy“ re-negociací NAFTA. Kanadský automobilový průmysl se v případě zrušení NAFTA, tak může více otevřít evropskému trhu. Centrem výroby automobilů je provincie Ontario, vyrábí se zde automobily Fiat, Chrysler, Ford, GMC, Honda nebo Toyota. V provinciích Nova Scotia a Québec se stále více investuje do výzkumu v oblasti elektromobilů se zaměřením na výkonnost baterií, zároveň se investuje i do napájecí infrastruktury. Právě provincie Nova Scotia v roce 2018 spustí provoz mnoha napájecích stanic pro elektromobily, se kterým je spojeno několik výběrových řízení pro dodávku služeb a komponentů.

Zdravotnický farmaceutický průmysl 

HS 9022 - Přístroje rentgenové a jiné používající záření

 

HS 9022 - Zdravotnická lůžka

 

HS 3003, 3004 - Léky

 

HS 9018 - Nástroje a přístroje lékařské, chirurgické, zubolékařské a jiné

 

HS 8421 - Odstředivky, stroje a přístroje k filtrování, čištění kapalin a plynů

Kanadské státní nemocnice v rámci veřejných zakázek nakupují zdravotnickou techniku a pomůcky. V důsledku stárnutí populace je šance pro české vývozce. I přesto, že kanadský dovoz této položky v roce 2016 dosahoval 377,6 mil. USD, jsou zde české firmy velmi zřídka zastoupeny.

Informační a komunikační technologie (ICT)

CPA 62.00 - Služby v oblasti poradenství a programování a související služby

 

CPA 63.00 - Informační služby 

V odvětví informačních a komunikačních technologií na kanadském trhu působí téměř 40 tis. společností, většina spadá do oblasti softwarových a počítačových služeb. ICT významně přispívá k růstu kanadského HDP, v roce 2016 sektor dosáhl produkce 73 mld. CAD a představoval 4,4 % národního HDP. Jedná se o stále se rozšiřující obor, který významně akceleroval v roce 2016, kdy vzrostl o 2,3 % (téměř dvakrát rychleji, než kanadské hospodářství celkově). Úspěch slaví primárně sub-sektory ICT, jako je vývoj SW, počítačové služby, včetně ICT velkoobchodního prodeje. Velkou perspektivu také mají obory spojené s umělou inteligencí a informační technologie spojené s robotikou a vyspělou výrobou (což jsou témata, na které Kanada klade rostoucí důraz a investice). Naopak útlum je delší dobu zaznamenáván v komunikačních službách a zpracovatelském/výrobním sub-sektoru ICT (logistické, marketingové a podpůrné služby).

Civilní letecký průmysl

HS 8803 - Části balonů, větroňů, lodí kosmických

 

HS 8411 - Turbovrtulové, proudové motory a ostatní plynové turbíny

Kanada je 5. největší výrobce letadel a leteckých komponentů na světě. Tržby sektoru v roce 2016 dosáhly 27 mld. CAD. Více než 60 % produkce se vyváží, z toho téměř 60 % do USA. Civilní výroba představuje zhruba 80 % leteckého průmyslu. Hlavním centrem je Montréal v Québecu (Bombardier), v okolí města se vyrábí téměř všechny letecké komponenty.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kanadu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • 3.3. - 10.3. 2018: Kanadská letecká incomingová mise do ČR (z provincií Québec a Ontario, PROPED)
 • 19.4. – 20. 4. 2018: Mise českých firem v oblasti kybernetické bezpečnosti do Toronta (PROPED)

 • 30.4. – 3. 5. 2018: Společná výstava českých inovativních společností na OCE Discovery Days v Torontu

 • 2.5. - 4.5. 2018: Účast na potravinářském mezinárodním veletrhu SIAL 2018 v Montréalu (PROPED)
 • 6.5. - 9.5. 2018: Účast na těžařském veletrhu CIM Convention ve Vancouveru

 • 30.5. - 31.5. 2018: Účast na veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu CANSEC 2018 v Ottawě
 • 14.8. - 15. 8. 2018: Účast na veletrhu kongresové turistiky Incentive Works 2018 v Torontu
 • 24.9 - 29. 9. 2018: Mise zaměřená na umělou inteligenci (AI) do Montrealu, Toronta a Edmontonu (PROPED)
 • 19.10. - 21.10. 2018: Účast na veletrhu cestovního ruchu International Tourism and Travel Show 2018 v Montréalu (PROPED)
 • 6.11. - 8.11. 2018: Účast ÚJV Řež na konferenci o malých modulárních reaktorech International Conference on Generation IV and Small Reactors v Ottawě
 • 13.11. - 14.11. 2018: Účast na veletrhu leteckého průmyslu Canadian Aerospace Summit 2018 v Ottawě
 • 16.4. -20.4. 2019: Účast na veletrhu leteckého průmyslu International Aerospace Week 2019 (AéroMart Montréal) v Montréalu (PROPED)

Další akce jsou průběžně doplňovány. V případě, že máte zájem o některou z dalších akcí v Kanadě, je možné se obrátit na příslušné kontakty v Kanadě (viz kontakty níže, kapitola 7.1.).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: