Korejská republika: Vztahy země s EU

5. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské unie v Korejské republice sídlí v centru Soulu. Na níže uvedené adrese je současně i sídlo Evropské obchodní komory v Korejské republice (European Chamber of Commerce in Korea ):
Delegation of the European Union to the Republic of Korea

11th Floor, Seoul Square
416 Hangang-daero
Jung-gu
Seoul Korea 04637
Tel.:+82-2-3704-1700
E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu

Zdroj: Delegation of the EU to the Republic of Korea, European Chamber of Commerce to the Republic of Korea

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Korejská republika si cení EU jako důležitého obchodního i politického partnera, vítá roli EU v oblasti denuklearizace a současně má zájem, aby EU využívala diplomatických instrumentů pro ekonomickou modernizaci a podporu kontaktů se Severem.

Evropská unie jako celek je po Číně druhým největším obchodním partnerem Korejské republiky a současně též největším zahraničním investorem v Korejské republice. Korejská republika je 10. největším obchodním partnerem EU (pozn.: Vývoj obchodní výměny mezi Korejskou republikou a EU za posledních 5 let je uveden v kapitole 2.2). Počátek partnerství mezi Korejskou republikou a EU se datuje do r. 1963. EU je pro Korejskou republiku především ekonomickým partnerem, což bylo stvrzeno na summitu EU-Korejská republika v Bruselu dne 1.7.2011, kdy byla podepsána Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou (FTA). Na tomto fóru byly zároveň vztahy EU s Korejskou republikou povýšeny na strategické partnerství. Naplňování FTA je v zásadě bezproblémové, nicméně někteří evropští obchodníci se setkávají s určitými netarifními překážkami. Jedním z diskutovaných témat jsou těžkosti spojené s vnitrostátní daňovou službou, jež není vůči cizím firmám vstřícná. Zástupci EU apelují na potřebu dodržování standardů OECD. Probíhají jednání s Komisí pro finanční služby ohledně umožnění transferu dat do zahraničí. Obecně však lze říci, že vstup Dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou v platnost znamená kvalitativně novou úroveň vzájemné spolupráce. Dohoda je silným impulzem pro další rozšíření spolupráce. Liberalizace obchodní výměny umožňuje firmám z obou stran snadnější průnik na vzájemné trhy, zvyšuje konkurenci na domácích trzích, rozšiřuje nabídku zboží a služeb a současně přináší snížení cen pro spotřebitele. V okamžiku platnosti smlouvy přestala platit dovozní cla pro zhruba 70 % všech zbožových položek obchodní výměny mezi EU a Korejskou republikou. Předpokládá se, že do roku 2020 bude odstraněno daňové zatížení u 99 % objemu vzájemného obchodu.

Z hlediska korejského dovozu je EU v současné době s podílem 12,0 % na 2. místě (po Číně) v seznamu nejvýznamnějších obchodních partnerů Korejské republiky.

Z hlediska korejského vývozu je trh EU s podílem 9,4 % na 3. místě nejvýznamnějších obchodních partnerů (po Číně a USA).

Pozn.: Dialog mezi EU a Korejskou republikou na nejvyšší úrovni probíhá od roku 2002 formou summitů. Nejprve se konaly na okraj jednání ASEM (2002 Kodaň, 2004 Hanoj, 2006 Helsinky), poté samostatně (2009 Soul, 2010 Brusel, 2012 Soul, 2013 Brusel). EU vždy oceňuje úsilí Korejské republiky o regionální stabilitu, a to prostřednictvím tzv. iniciativy East Asia a politiky důvěry ke svým sousedům. EU podporuje Korejskou republiku v jejích krocích namířených k denuklearizaci Korejského poloostrova a zajištění regionální bezpečnosti. Mezi priority EU i Korejské republiky je kromě rozvoje obchodních vztahů též vzájemná výměna studentů, uznávání titulů a program mobility, dále posílení spolupráce malých a středních podniků, vědecký a technologický výzkum, včetně kybernetiky. Téměř plně ratifikována je nová dohoda o globální družicové navigační spolupráci.

Zdroj: Delegation of the EU to the Republic of Korea, European Chamber of Commerce to the Republic of Korea

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Korejská republika je vyspělou zemí a členem OECD. V uplynulých letech jí nebyla ze strany EU poskytnuta žádná rozvojová ani humanitární pomoc. Přírodní katastrofa, která v prosinci 2004 zasáhla rozsáhlé oblasti jihovýchodní Asie, území Korejské republiky nepostihla. Naopak Korejská republika je sama poskytovatelem zahraniční rozvojové pomoci.

Zdroj: Ministerstvo financí Korejské republiky

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: