Libanon: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

13. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu (Libanon)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemné obchodní výměně ČR a Libanonu jasně dominuje český vývoz. Po r. 2015, kdy český vývoz dosáhl nejnižší hodnoty za posledních pět let, se v posledních dvou letech opět vrací k trendovým hodnotám. Relativně vyšší dolarové hodnoty libanonského vývozu v r. 2016 lze vysvětlit zdražením exportu vlivem růstu cen zlata a drahých kovů a silným americkým dolarem.

  2013 2014 2015 2016 2017
Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Libanonem, 2013-2017 (v mil. USD)
Vývoz z ČR 62,4 73,9 54,1 67,5 66,6
Dovoz do ČR 2,5 2,9 2,5 3,7 1,4
Obrat 64,9 76,8 56,6 71,2 68
Bilance +59,9 +71,0 +51,6 +63,8 +65,2

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Pozn.: Zajímavým aspektem vzájemné obchodní výměny s Libanonem je skutečnost, že obchod velmi často uskutečňují firmy z ČR, které jsou plně nebo částečně kapitálově ovládané libanonskými obchodníky a podnikateli žijícími v ČR nebo v Evropě. Uvedené se týká zejm. vývozu potravin a skla.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu do Libanonu dle nomenklatury HS(6):

zpracovatelské jednotky, mléko a smetana v prášku, sýry, vozidla, cukr, hygienické vložky a tampony, dětské pleny, rozvaděče, paměťové jednotky, tříkolky, koloběžky, hračky, skol stolní a kuchyňské, oplatky, nakladače lopatové přístroje pro přijímání a vysílání hlasu a dat, další skleněné zboží, výměníky tepla, umyvadla, vany, mísy.

Komoditní struktura českého vývozu do Libanonu v letech 2015, 2016 a 2017 (nomenklatura HS2)
Kód zboží

Název kategorie

2015 (tis. USD)

2016 (tis. USD) 

2017 (tis. USD) 

04

Mléko, vejce, med, výr. jedlé živoč. původu

14 892

13 220

 15 797

84

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

15 082

14 270   15 548

85

Přístroje pro el. záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu

2 993

9 734

 6 699
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla  261 5 016  4 646

70

Sklo a výrobky skleněné

5 239

3 747

 3 651
17 Cukr a cukrovinky 1 303 1 633  3 081
96

Výrobky různé

428

3 441

 2 554
95

Hračky hry potřeby sportovní

786

1 521

1 447

19

Přípravky z obilí, mouky, škroby mléka pečivo  2 224

1 739

 1 445
94 Nábytek, lůžkoviny, svítidla, stavby montované

1 028

1 040  1 324

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Hlavní položky libanonského vývozu do České republiky dle nomenklatury HS(6):

kosmetické přípravky, hrozny vinné čerstvé, trička, zpracovatelské jednotky, přípravky pro omáčky, zvířecí vnitřnosti, dýmky, elektrické zásuvky, náplasti, nealkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, pánské košile, tiskařské materiály, dámské šaty, stroje k výrobě pytlů, sáčků, obálek, ořechy (kešu, pistácie), brusy.

Komoditní struktura libanonského vývozu do ČR v letech 2015, 2016 a 2017 (nomenklatura HS2)

Kód zboží

Název kategorie

2015 (tis. USD)

2016 (tis. USD) 

2017 (tis. USD) 

33 Silice, rezinoidy, přípravky kosmetické 3 471  262
08 Ovoce, ořechy, jedlé slupky citr. plodů, melounů - 124 192

61

Oděvy, doplňky oděvní, pletené, háčkované

41

100

173

84

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

399

82

129

21

Přípravky potravinové, různé

85

94

89

40

Kaučuk a výrobky z něj

-

94

 80
85

Přístr. pro el. záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu

88 66 75
05 Výrobky živočišného původu jinde neuvedené 95 71  66
96

Výrobky různé

1 1 346  61
62 Oděvy, doplňky oděvní, jiné než pletené, háčkované 57 9  55

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Podrobné statistiky lze získat v Databázi zahraničního obchodu.  

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní položkou v oblasti výměny služeb jsou dopravní (letecké) služby a služby související s cestovním ruchem. ČR je tradičně populární lázeňskou destinací zámožnější libanonské klientely. Hlavní libanonskou společností podnikající v této oblasti je Transas/Kaysas.

V r. 2012 ČSA zrušily přímou linku na trase Praha - Bejrút, od té doby bývá tento spoj obnovován pouze jako sezónní v letních měsících a v době svátků (Vánoce, Velikonoce). V roce v r. 2018 budou lety v letní sezóně provozovány mezi 14. 6. a 25. 10. V roce 2017 bylo zahájeno codesharové partnerství ČSA a libanonské letecké společnosti Middle Eastern Airlines (MEA). ČSA operuje pro MEA lety na trasách Praha – Bejrút, Praha – Ostrava, Praha – Košice a Praha – Bratislava.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z českých firem exportujících do Libanonu byly v posledním období nejaktivnější:

 • Škoda Auto, a.s. (Mladá Boleslav)
 • Astrom, s.r.o. (Praha)
 • Jihočeské mlékárny, a.s. (České Budějovice)
 • Mlékárna Hlinsko, a.s. (Hlinsko)
 • Madeta, a.s. (České Budějovice)
 • Lacrum, s.r.o. (Velké Meziříčí)
 • JUTA, a.s. (Dvůr Králové nad Labem)
 • ZPA Smart Energy, a.s. (Trutnov)
 • Přerovské kotlárny Vlček, s.r.o. (Přerov)
 • Crystalite Bohemia, s. r. o. (Světlá nad Sázavou)
 • Crystalex CZ, s.r.o. (Praha)
 • Preciosa, a.s. (Jablonec n. Nisou)
 • Jablonex, a.s. (Jablonec n. Nisou)
 • Linet, s.r.o. (Slaný)

Aktivní partneři českých firem v Libanonu:

 • Éts. F.A. Kettaneh
 • HOSPI FOODS
 • S.T.C.I.  (Société Tabbara)
 • DYAR
 • Transas/KaySas
 • DEALTRADE Group
 • Benta Trading Co.
 • Crystalex Hazime Trading Co.
 • La Porcelaine s.a.l.
 • Hamid Group
 • MYBEL Export - Import, Beirut
 • Elegant House
 • ZAYAT Home Style

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Libanonem existují následující dohody:

 • Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Bejrút 1996)
 • Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky (Bejrút 1994, č.178/1996 Sb.); ke dni vstupu ČR do EU 1. 5. 2004 došlo k vypovězení, bilaterální obchodní relace se v současnosti řídí pravidly obsaženými v Asociační dohodě mezi EU a Libanonem (podepsané v létě 2002), zejména jejím Obchodním protokolem (tzv. Interim Agreement), který vstoupil v platnost 1. 3. 2003
 • Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 1997)
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bejrút, 19. 9. 1997) a Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 19. září 1997 v Bejrútu (Pozn. Protokol byl podepsán dne 20. března 2010 v Bejrútu. Ratifikační proces byl v ČR ukončen v únoru 2011, což bylo libanonské straně následně notifikováno. Do dnešního dne nebyl ratifikační proces na libanonské straně ukončen, Protokol tedy dosud nevstoupil v platnost);
 • Dohoda o spolupráci v civilním letectví (Bejrút 2003): aktualizace smlouvy z r. 1961
 • Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (Bejrút 2004). Prováděcí dokumenty ke kulturní dohodě sjednány nejsou, přes doporučení MZV gestorská ministerstva školství a kultury ČR z rozpočtových důvodů nemohou garantovat naplnění těchto protokolů, a proto jejich podpis odkládají.
 • Dohoda o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a libanonskou Federací obchodních, průmyslových a zemědělských komor (květen 2004; v návaznosti na tuto dohodu došlo na podzim roku 2005 k vytvoření Smíšeného česko-libanonského výboru obou komor; jako hlavní oblasti společného obchodního zájmu byly vytipovány ICT, elektronika, potraviny, elektrické přístroje, chemické výrobky, stroje k opracování dřeva, nábytek a potravinářské a balicí stroje).
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Praha, 24. 2. 2006).

Kromě uvedených bilaterálních mezinárodních smluv existují ještě následující dohody mezi hospodářskými subjekty obou zemí:

 • Memorandum o porozumění mezi Asociací libanonských průmyslníků a Svazem průmyslu a dopravy ČR (duben 2003)
 • Memorandum o porozumění mezi libanonskou investiční agenturou IDAL a agenturou Czech Invest (duben 2003)
 • Dohody o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a libanonskou Federací obchodních, průmyslových a zemědělských komor (květen 2004). V návaznosti na tuto dohodu došlo na podzim roku 2005 k vytvoření Smíšeného česko-libanonského výboru obou komor; jako hlavní oblasti společného obchodního zájmu byly vyčleněny ICT, elektronika, potraviny, elektrické přístroje, chemické výrobky, stroje k opracování dřeva, nábytek a potravinářské a balicí stroje.
 • Společné prohlášení podepsali při návštěvě prezidenta Sleimana v ČR v 2. 3. 2012 ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Kuba a ministr hospodářství a obchodu Libanonské republiky Nicolas Nahas.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Libanon nepatří mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR, vzhledem k dopadům syrské krize však je prioritou humanitární (MZV i MV). V rozvojové oblasti jsou v zemi realizovány malé lokální projekty a poskytována rozvojová stipendia, v humanitární se od roku 2013 každoročně realizují humanitární projekty na podporu syrských uprchlíků a místních hostitelských komunit (v Libanonu převažuje rozptýlení uprchlíků po celé zemi, bez táborů), od roku 2016 též program MEDEVAC.

Významná je multilaterální spolupráce: ČR se stala v letech 2015 a 2016 hlavním přispěvatelem do unijního Svěřeneckého fondu MADAD pro Sýrii (celkem 5 mil. EUR/136 mil. Kč), z něhož podporuje realizaci infrastrukturních projektů v Libanonu; z prostředků MV byl v letech 2014-16 rovněž kofinancován program RDPP EU pro Libanon (ročně 5 mil. Kč). Za zmínku ve vztahu k Libanonu dále stojí finanční podpora UNRWA, starající se o palestinské uprchlíky ve 12 táborech v zemi (500 tis. osob); ČR dále přispívá v Libanonu aktivním agenturám UNHCR, UNDP a UNESCO.

Bilaterální asistence v jednotlivých letech:

2006:

 • 220 266 USD Humanitární pomoc bezprostředně po letním konfliktu
 • 198 108 USD Sociálně-psychologická pomoc dětem postiženým válkou (Člověk v tísni)
 • 112 644 USD Obnova zdrojů pitné vody v oblasti Tyru (Adra)
 • Vládní stipendia: 3

2007:

 • 29 850 USD obnova knihovny v Haret Hreik
 • 200 000 USD NGO Société de Saint Vincent – střediska pro seniory
 • 147 444 USD Odminování – vybavení regionálního střediska pro odminování v Nabátíji (Nabatiyeh) a částečně odminování tábora Nahr al-Bárid
 • Vládní stipendia: 2

2008:

 • Vládní stipendia: 3

2009:

 • 10 000 USD Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 1

2010:

 • 10 000 USD Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2

2011:

 • 10 000 USD Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2

2012:

 • 10 000 USD Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2
 • 500 000 Kč Malý lokální projekt – podpora klubu al Mishaal v Bednayelu (Bekaa) zaměřeného na aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin, vč. dětí uprchlíků před syrským konfliktem

2013:

 • 2 566 000 Kč Humanitární  projekt – rekonstrukce školy navštěvované dětmi syrských uprchlíků v Bednayelu (Bekaa)
 • Celkem 28,57 mil. Kč (tj. téměř 40 % celkového rozpočtu) bylo věnováno na pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Sýrie i uprchlíkům ze Sýrie v Jordánsku, Libanonu a Iráku.

2014:

 • 4 610 000 Kč Humanitární projekt – Rekonstrukce 5 škol v okrese Marjeyoun (jižní Libanon)
 • 300 000 Kč Malý lokální projekt – Obnova veřejné školy „Mey for girls“ v Tripoli

2015:

 • 1 944 555 Kč Humanitární projekt – Vybavení 22 veřejných škol v Tripoli
 • 2 034 000 Kč Humanitární projekt – Vybavení všeobecné nemocnice v Tamnine (Bekáa) diagnostickými přístroji
 • 484 000 Kč Malý lokální projekt – Obnova 5 veřejných škol v Tyru
 • vládní stipendia: 2

2016:

 • 3 891 380 Kč Humanitární projekt – Dodávka digitálního fluoroskopického a radiografického systému pro nemocnici v Rayak (Bekáa)
 • vládní stipendia: 4

2017:

 • 250 000 Kč  - malý lokální projekt – rekonstrukce/vybavení domů pro libanonské navrátilce/utečence ze Sýrie v Irsalu a Ousaii
 • 200 000 Kč  - malý lokální projekt – vybavení katolické školy v Tyru (katolická škola St. Joseph v Tyru)
 • 200 000 Kč  - malý lokální projekt – zastřešení objektu dívčí muslimské školy v Tyru
 • 3 900 000 Kč  - humanitární projekt – zlepšení podmínek nejzranitelnějších syrských domácností a libanonské hostitelské komunity (Hay el Gharbe, realizátor: Diakonie)
 • 3 900 000 Kč  - humanitární projekt – předporodní péče o ohrožené ženy (Bekáa, realizátor: Charita ČR)
 • 3 700 000 Kč  - humanitární projekt – přístup k vodě a sanitaci pro syrské uprchlíky (Bekáa, realizátor: Adra)
 • vládní stipendia: 6

2018 (plánováno):

 • 2 500 000 Kč  - humanitární projekt – dar materiálního vybavení Nemocnici R. Harírího (Bejrút, MEDEVAC)
 • humanitární projekt – vyslání oftalmologického operačního týmu do Nemocnice R. Harírího (Bejrút, MEDEVAC)
 • 4 508 440 Kč - humanitární projekt - zlepšení životních podmínek nejzranitelnějších syrských domácností a libanonské hostitelské komunity (Hay El Gharbe a údolí Bekáa, realizátor: Diakonie)
 • 5 000 000 Kč - humanitární projekt - přístup k vodě a sanitaci pro syrské uprchlíky a Libanonce (Bekáa, realizátor: Adra)
 • 336 000 Kč – malý lokální projekt – renovace kuchyně v sirotčinci St. Antoine de Padeou v Kfarfou
 • 330 000 Kč – malý lokální projekt – renovace toalet ve škole Antonine Sisters School ve Zghartě
 • vládní stipendia: 7

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: