Mexiko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

9. 1. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

482 241

640 268

661 667

693 769

829 203

Dovoz

482 495

520 129

536 052

524 792

676 804

Bilance

-254

120 139

125 615

168 977

152 399

Obrat

964 736

1 160 397

1 197 719

1 218 561

1 506 007

Zdroj: ČSÚ (tis. USD)

Podle mexických statistik činil v r. 2017 dovoz z ČR 1,3704 mld. USD. V rámci EU ČR obsadila 10. místo (za SRN, Itálií, Španělskem, Francií, Nizozemskem, Velkou Británií, Irskem, Rakouskem a Maďarskem), mezi zeměmi V4 byla 2. nejlepší za Maďarskem.

Podle českých statistik dosáhly v r. 2017 vývozy z ČR do Mexika 829,203 mil. USD, dovozy 676,804 mil. USD a obrat 1 506,007 mil. USD. Oproti r. 2016 vzrostl export o 19,5 %, import se zvýšil o 28,4 %. Podíl Mexika na vývozu do Latinské Ameriky činil 53,56 % (na celkovém vývozu ČR 0,46 %), na dovozu 44,16 % (na celkovém 0,42 %).

Pro srovnání - druhý největší partner ČR v Latinské Americe – Brazílie, dosáhla následujících hodnot: podíl na vývozu do Latinské Ameriky 18,18 % (na celkovém 0,156 %), na dovozu 15,69 % (na celkovém 0,148 %). Podíl Latinské Ameriky na celkovém exportu činí 0,853 %, na importu 0,946 %.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu (r. 2017):

 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 - 3000 cm3
 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1000 - 1500 cm3
 • části a součásti turbín na vodní páru
 • brzdy, servobrzdy, části a jejich součásti
 • ostatní mechanické stroje a přístroje s individuální funkcí
 • rozvaděče pro zařízení, rozvody el. do 1000 V
 • odsávače ostatní
 • výrobky z plastů
 • části a součásti sedadel
 • soupravy zapalovacích kabelů pro auta, letadla, lodě

Komoditní struktura dovozu (r. 2017):

 • zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu a dat
 • pevné elektrické keramické kondenzátory
 • pevné tantalové elektrické kondenzátory
 • brýlové čočky z ostatních materiálů
 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 – 2500 cm3
 • televizní a digitální kamery, videokamery
 • tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, hračky a modely
 • látky pektinové, pektináty a pektany
 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 – 3000 cm3
 • přijímače televizní bez vestavěného displeje, obrazovky

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ má informace pouze o 2 českých společnostech, které se na mexickém trhu v této oblasti dosud angažovaly - jedna je dodavatelem specializovaných služeb pro výrobu televizních programů, druhá působí jako dodavatel služeb pro rezervační a dispečerské systémy. České subjekty se zajímaly o možnost poskytovat finanční služby malým podnikům. Z mexické strany nelze tyto údaje získat, tato oblast zde není statisticky sledována.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě (Mexiko, 14. 8. 1990, vstup v platnost 22. 1. 1991)
 • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických (Mexiko, 4. 5. 1995, vstup v platnost 4. 1. 1996)
 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech cestovních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)
 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)
 • Dohoda mezi vládou ČR a Mexika o změně Dohody mezi vládou ČR a vládou Mexika o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů z 25. 11. 1999 (cílem bylo zajistit kompatibilitu s Nařízením Rady ES č. 539/2001)
 • Dohoda o školské a kulturní spolupráci (Praha, 11. 10. 2001, vstup v platnost 3. 6. 2002)
 • Dohoda o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou ČR a vládou Mexika (Mexiko, 26. 11. 1999, vstup v platnost 29. 8. 2000)

Prezidentské dohody:

 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (vstup v platnost 13. 3. 2004)
 • Smlouva mezi ČR a Mexikem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Mexiko, 4. 4. 2002, vstup v planost 27. 12. 2002)

Rezortní dohody:

 • Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Diplomatickou akademií Praha a Institutem Matíase Romera v Mexiku (Praha, 23. 1. 2004, platnost 3 roky od data podpisu)
 • Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem turistiky Mexika (podepsána 8. 3. 2004 v Praze)
 • Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Mexika v oblasti fytosanitární (Mexiko, 13. 3. 2000, vstup v platnost dnem podpisu)
 • Memorandum o shodě mezi Ministerstvem zahraničních věcí Mexika a Ministerstvem zahraničních věcí ČR pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu (Guadalajara, 28. 5. 2004 při příležitosti summitu EU-LAC)
 • Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Mexickou radou zahraničního obchodu (COMCE) a Hospodářskou komorou ČR (Praha, 12. 10. 2001)
 • Memorandum o spolupráci MŽP ČR a MŽP Mexika (20. 3. 2006)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství Mexika o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce

Platné dohody mezi institucemi:

 • Dohoda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a mexickou Národní radou pro vědu a technologii CONACYT
 • Dohoda o spolupráci mezi UK a univerzitou UNAM
 • Dohoda o spolupráci mezi UK a Universidad Michoacana v Morélii
 • Dohoda o spolupráci mezi ČVÚT a TEC Monterrey, Campus, México
 • Dohoda o spolupráci mezi VŠE a ITEM
 • Memorandum o porozumění mezi ProMéxico a CzechInvestem

Perspektivní mezistátní dohody:

 • Smlouva o právní pomoci v trestních věcech
 • Smlouva o extradici
 • Smlouva o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu
 • Dohoda o spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatických pracovníků
 • Parafovaný Protokol o porozumění mezi ministerstvem hospodářství Mexika a MPO ČR

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje Spojeným státům mexickým rozvojovou pomoc, s výjimkou vládních stipendií udělovaných na reciproční bázi. Humanitární pomoc byla naposledy poskytnuta ze strany ČR v roce 1999.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: