Mongolsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V tis. USD 

2013

2014

2015

2016

2017

Obrat

15 125

10 660

11 714

12 690

15 996

Vývoz

14 907

10 418

11 477

12 420

14 520

Dovoz

218

242

237

270

1 476

Saldo

14 689

10 176

11 240

12 150

13 044

Zdroj: Český statistický úřad

V tis. USD 

2013

2014

2015

2016

2017

Obrat

16 300

10 391

7 745

8 700

10 946

Vývoz

16 200

10 259

7 546

8 495

10 724

Dovoz

100

132

199

205

222

Saldo

16 100

10 127

7 347

8 290

10 520

Zdroj: Mongolský národní statistický úřad

Podle údajů Českého statistického úřadu zaznamenal v letech 2016 a 2017 objem zahraničního obchodu vzrůstající tendenci. Zatímco v roce 2016 obrat dosahoval 12.631.000 USD, v roce 2017 činil 15.996.000 USD. Hodnota českého vývozu v roce 2017 dosáhla 14.520.000 USD, hodnota mongolského vývozu USD 1.476.000.

V roce 2017 se z České republiky do Mongolska vyvezly mimo jiné kotle a mechanické přístroje (m.j. EKO EFEKT a.s., DAKON), elektronické přístroje (ZPA Smart Energy), optické a lékařské přístroje (BMT  Medical), traktor (ZETOR), kosmetické výrobky (m.j. Botanicus), trvanlivé potraviny (např. Hamé, OTMA, EMCO, Linea Nivnice).

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód zboží

Název zboží / vývoz

Statistická hodnota (v tis. USD)

            961900

Hygienické pleny a podobné hygienické vložky a tampony, dětské výrobky

1 818

901210

Mikroskopy (ne optické),difratografy

1 641

 

852610

Přístroje radiolokační,radiosondážní (radary)

945

330590

Přípravky na vlasy ost,ne šampon,lak,trvalá ondulace

731

330510

Šampony

672

841989

Stroje,a ostatní zařízení.k vaření,pražení,chlazení ap

563

340111

Mýdlo ap,papír aj pokryté mýdlem pro toal.užití

524

851762

Zařízení pro příjem,konverzi,vysílání,regeneraci hlasu,dat

510

841720

Pece pekárenské vč pecí na výr.sušenek

446

330610

Pasty,prášky,vody zubní

348

870120

Silniční návěsové tahače

321

950300

Tříkolky,koloběžky.;kočárkypro panenky;hračky ost;modely;puzzle

274

Kód zboží

Název zboží /dovoz

Statistická hodnota (v tis. USD)

            732189

Kotle, krby apod., vč.na pevná paliva, ze železa,oceli

378

871200

Kola jízdní i bez motoru (vč.dodatkových tříkolek)

311

940510

Svítidla stropní,nástěnná,ne venk.veř.osvětl.

263

392330

Demižony,láhve, flakony ap výrobky z plastů

191

611012

Svetry, pulovry apod. z kašmírové vlny

105

050400

Střeva, měchýře, žaludky, celé, části, ne z ryb

30

410621

Kůže z koz vyčiněné, mokré

18

620211

Svrchníky, kabáty aj dámské ap z vlny, chlupů

17

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Statistická data vzájemné výměny služeb nejsou dostupná. Aktivně v Mongolsku provozují činnost např. Bohemia Muller (servisní služby v uhelných elektrárnách), cestovní kancelář Ingol (rybolov, adventure), společnost Geomin v hydrogeologii a geologii, Argo Bohemia v přepravních službách, dále pak firmy zaměřené na poradenství v energetice, finančnictví, architekti apod.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V zemi nepůsobí mnoho stálých zástupců českých firem. Některé firmy mají mongolské představitele nebo jejich čeští zástupci do Mongolska dojíždějí. Vzhledem k poměrně složitým podmínkám na mongolském trhu obstarávají většinu vzájemného obchodu mongolské subjekty.

K úspěšným českým firmám v teritoriu patří Khaanzaa s.r.o., Jika, AlphaCon, Geomin, J4, Bohemia Müller, Finep Zlíchov. Svého zástupce či dealera mají dále např. Budějovický Budvar, Korado, Agromont Vimperk, Tescoma, Tonak, Evektor a další. Příležitost v důlním sektoru chtějí v Mongolsku využít i české firmy T-Machinery, Ferrit, ENELEX,  Belt&Service, INCO Engineering,

Sdružení GEOtest vyhrálo tendr na Komplexní geotechnický průzkum integrovaného otevřeného dolu v Erdenetu.

Developerská společnost Finep realizuje výstavbu 2000 rezidenčních bytů v Erdenetu. V návaznosti na tento projekt by společnost FINEP mohla získat další zakázku na stavbu masokombinátu v Erdenetu. Finep se zajímá i o stavbu masokombinátu v Erdenetu a zimní haly v Ulánbátaru.

O zakázku na dodání 330 tisíc chytrých elektroměrů včetně softwaru pro Ulánbátar se uchází ZPA Smart Energy, jedná i s BSEDN (distribuční síť v Baganuuru) a EBEDN (v roce 2017 vyhráli tendr na malý pilot 700 ks elektroměrů s komunikací PLC), zajímá se o účast v projektu Světové banky Second Energy Sector Project (Mongolia).

B.G.M. export, a.s.: v Mongolsku připravuje výstavbu farmy, mlékárny a eco-stanice. Partnerem je mongolská firma GENCO, vlastněná bratrem mongolského prezidenta.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

První dohody zasahující do hospodářské oblasti představovaly: Dohoda o vědecko-technické spolupráci z r. 1956, Smlouva o přátelství a kultuře z r. 1957 (stanovovala mj. mechanismus výměny zboží a plateb), Dohoda o hospodářské spolupráci z r. 1960, která se obnovovala v následujících „pětiletkách“ až do r. 1990.

V současnosti platné a významné jsou: Dohoda o hospodářské spolupráci, Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, Dohoda o podpoře a ochraně investic (v přípravě je její renegociace ve smyslu kompatibility s předpisy EU).

Název smluvního dokumentu

Platnost od

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí úvěru na provedení komplexního geologického mapování a vyhledávacího geologického průzkumu

18.6.1963

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975

29.3.1971

Protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

19.9.1974

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 – 1980

7.10.1975

Druhý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

7.10.1975

Protokol mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o doplnění Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o hospodářské spolupráci v letech 1976-1980 ze dne 7.10.1975

25.6.1977

První protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 - 1980 ze dne 7. října 1975

29.1.1979

Třetí protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

29.1.1979

Rámcová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o spolupráci při provádění geologicko-průzkumných prácí, těžbě a úpravě nerostných surovin v MoLR

1.9.1979

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou MoLR o zřízení československo-mongolského podniku k provádění geologicko-průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v MoLR

1.9.1979

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí doplňkového úvěru na období 1976 - 1980

1.9.1979

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1981 - 1985

22.9.1981

Čtvrtý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971

22.9.1981

Ujednání mezi Ministerstvem financí ČSSR a Ministerstvem financí MoLR o způsobu přepočtu národních měn na převoditelně ruble pro zúčtování výstavby objektů velvyslanectví ČSSR v Ulánbátaru a velvyslanectví MoLR v Praze

1.3.1984

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1986 - 1990

28.4.1986

Smlouva mezi vládou ČR a vládou Mongolska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

27.2.1997

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic

13.2.1998

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

13.11.1998

Dohoda o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska

19.11.2001

Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska

16.4.2002

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska

24.1.2005

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Mongolska o leteckých službách

25.5.2017 (v platnosti od května 2018)

Dohodou o hospodářské spolupráci byla zřízena platforma česko-mongolského Smíšeného výboru. Jedná se o instrument na podporu převážně obchodně-ekonomických zájmů. V jeho rámci se řeší konkrétní náměty na spolupráci. Předsedou Smíšeného výboru je za českou stranu vždy náměstek ministra průmyslu a obchodu a za mongolskou stranu jim byli ministr stavebnictví a městského rozvoje, od r. 2016 ministr vzdělání, kultury, vědy a sportu  a od roku 2018 ministryně zdravotnictví pí. Sarangerel. Předposlední VI. zasedání česko-mongolského Smíšeného výboru bylo organizováno mongolskou stranou a uskutečnilo se ve dnech 21.-23. 9. 2015 v Ulánbátaru

Zatím poslední VII. zasedání česko-mongolského Smíšeného výboru pořádalo  MPO ČR a uskutečnilo se v Praze ve dnech 9. a 10.4.2018. Spolu s vládní delegací, kterou do ČR vedla ministryně zdravotnictví Sarangerel, přicestovala i mise mongolských podnikatelů.

V roce 2018 dojde mezi Mongolskem a Českou republikou k podpisu mezivládní Dohody o Readmisi a k podpisu Dohody o sociálním zabezpečení.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mongolsko je tradičním příjemcem zahraniční rozvojové pomoci/spolupráce (ZRS) od celé řady dárců z mnoha zemí. V objemech poskytnuté pomoci patří k největším dárcům sousední země, především Japonsko a Korea prostřednictvím svých rozvojových agentur JAICA a KOICA. Velké projekty jsou financovány World Bank Group (včetně International Finance Corporation), ADB (asijskou rozvojovou bankou) a Asia Foundation, Obrovské množství prostředků investuje do rozvojové pomoci prostřednictvím poskytnutých měkkých úvěrů na infrastrukturní projekty Čína a Indie. Významně přispívá USA v rámci svých programů US Aid, Mercy Corps a Millenium Challenge I a II. Nemalé prostředky rozvojové pomoci uvolňují i arabské země, zejména SAE (Spojené arabské emiráty) a Kuvajt. Rusko je stále významným  rozvojovým a obchodním partnerem Mongolska deklarujícím připravenost zahájit velké infrastrukturní projekty (výstavba elektráren, rekonstrukce železnice…atd.) , ale žádné opravdu velké projekty zatím neprobíhají. Významnou pomoc poskytuje v rámci dodávek veterinárních přípravků a léčiv. Z evropských zemí je kromě samotné EU,  nejvýznamnější podpora od SRN, prostřednictvím německých vládních rozvojových programů a německé  rozvojové  agentury  GIZ.   Státy jako Rakousko, Maďarsko či Polsko podepsali s Mongolskem dohody o poskytnutí měkkých úvěrů ve výši 50 mil. USD.Řada projektů, zejména v rámci stanovených SDG´s 2030 (udržitelných cílů OSN do roku 2030, jsou financovánu prostřednictvím agencií OSN. Mongolsko patří stále mezi největší příjemce zahraniční pomoci na obyvatele. Rozvojová pomoc ve formě zvýhodněných úvěrů (již převažující forma) a nenávratné pomoci směřuje zejména do sektorů energetiky, výstavby bytů, infrastruktury (silniční síť, železnice, letiště, doprava), zemědělství, průmyslu, zdravotnictví a sociálního sektoru. Česká republika, i přes utlumení stále ještě patří mezi významné donory. Rozvojová pomoc se postupně v rámci „phase-out“ mění v komerční spolupráci.

Bilaterální rozvojová spolupráce

Mongolsko patřilo v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové České republiky na období 2010-2017, kterou vláda ČR schválila v květnu 2010, mezi prioritní partnerské země ČR s programem spolupráce. Rozvojová spolupráce se soustředila především do oblastí energetiky, zásobování vodou a sanitace, zemědělství a lesnictví.

Usnesením vlády ČR č. 631 z 11. července 2016 bylo rozhodnuto, že Mongolsko počínaje dnem 1. ledna 2018 přechází do dvouletého přechodného „phase-out“ období 2018–2020, resp. přestává být prioritní zemí.

ČR poskytla Mongolsku v období 1996 – 2017 rozvojovou pomoc ve výši téměř 50 mil. USD, což řadí ČR mezi nejvýznamnější donory.

Garantem poskytované ZRS je od roku 2010 Česká rozvojová agentura (ČRA).

ZRS poskytovaná Mongolsku Českou republikou (mil. USD)

 

2012

2013

2014

2015

2016

4,06

3,82

2,73

1,62

2,15

 

2012

2013

2014

2015

2016

Francie

6,24

2

4,94

2,07

1,95

Itálie

0

0

0,03

0,24

0,02

Maďarsko

0,09

0,21

0,07

0,49

0,91

Polsko

0,36

0,66

0,4

0,3

0,28

EU instituce

3,51

4,2

4,93

6,93

13,32

Ačkoliv se od r. 2018 v Mongolsku již nebudou realizovat velké (několikaleté) bilaterální rozvojové projekty, ostatní instrumenty/programy zůstávají nadále v platnosti.

Od roku 2016 se začaly ve větší míře využívat další projektové nástroje MZV (ČRA) např. projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED (ve spolupráci s MZe ČR a Hospodářskou komorou ČR), projekty B2B, vysílání expertů a učitelů, multilaterální projekty v rámci Switch Asia, či EU a dále nástroje ostatních sektorových ministerstev např. „Aid for Trade“ (MPaO ČR), a projekty technické asistence transformační a finanční spolupráce  (MF ČR). Významnou součástí pomoci jsou i realizované Malé lokální projekty (MLP) realizované v gesci ZÚ Ulánbátar. ZÚ se v posledních letech snaží MLP synergicky navázat na jakékoliv z výše zmíněných projektů. K výše zmíněným projektům pokračuje poskytování vládních stipendií na veřejných vysokých školách v celkovém počtu 5 studentů bakalářského, či magisterského studia ročně v gesci MŠMT ČR. Pozn. Odhaduje se, že v je v Mongolsku celkem přibližně 25 tis. absolventů československých a českých vysokých škol, převážně z 80 – 90. let hovořících ve většině do dnešní doby obstojnou češtinou.

Předpokládané ukončení česko-mongolských bilaterálních projektů ZRS bylo do konce roku 2017. Na základě žádosti mongolské strany, souhlasu realizátorů, výsledků evaluací z roku 2017 a schválení ČRA byly o jeden rok prodlouženy projekty, u nichž bylo žádané dokončit rozšíření původně schválených úkolů, zajistit jejich udržitelnost, včetně komerčních návazností a připravit se na případné zapojení do multilaterálních projektů. Jedná se o:

  • Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolskurealizovaný Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem. V rámci prodloužení projektu by mělo dojít k vypracování dlouhodobého lesnického hospodářského plánu pro vybranou oblast Sharyngol jako pilotního hospodářského plánu pro celé Mongolsko, proškolení lesnických odborníků a ve spolupráci MZV-MZe ČR- Ministerstva životního prostředí a cestovního ruchu Mongolska a FAO by měl být v září 2018 zorganizován mezinárodní lesnický workshop na platformě „Workshopu států Křtinské deklarace“ na téma trvale udržitelného rozvoje lesů. 
  • Realizace návrhu vzešlého z projektu „Přenos know-how na odstraňování ekologických zátěží II. fáze“,realizovaný společností Dekonta, kde by mělo dojít k dekontaminaci oblasti bývalé sklárny v Nalaikh. Další dva navržené projekty by měly být poté realizovány již komerčně, nebo z rozpočtových prostředků zainteresovaných mongolských ajmagů.

V gesci Ministerstva zahraničních věcí, respektive České rozvojové agentury (ČRA) jsou i projekty Programu rozvojově-ekonomického partnerství (B2B projekty). V r. 2014 realizovala společnost Geomin s.r.o. v rámci tohoto programu projekt "Přenos know-how ve využití větrných čepadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů v Mongolsku" v hodnotě 98 tis. Kč. V r. 2015 realizovala společnost Vodní zdroje a.s. "Úvodní hydrogeologický průzkum na třech vybraných ložiscích v Mongolsku" ve spolupráci s místním partnerem, vlastníkem těžebních licencí v těchto lokalitách.

V r. 2017 byly realizovány v rámci programu čtyři projekty – „Vytvoření sítě poradců pro šlechtění a reprodukci skotu“ (Natural s.r.o.), „Masozávod Erdenet (Ingens Real a.s., ABP Consulting a.s.), „Analýza potenciálu pro zpracování energetických studií uhelných elektráren“ (Empress o.p.s.) a „Rozšíření podnikatelských aktivit AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. v Mongolsku“ (AGROMONT VIMPERK s.r.o.).

V letech předchozích byly dokončeny následující projekty:

  • 2012 - Bohemia Müller s.r.o. jeden projekt s tehdejším Energetickým úřadem Mongolska (Podpora rozvoje obchodu v oblasti energetiky a důlního průmyslu předáním českého know-how) a Hospodářská komora ČR druhý projekt s tehdejší Agenturou na podporu zahraničních investic a zahraničního obchodu (Podpora sektoru MSP v Mongolsku prostřednictvím prezentace českých zkušeností a know-how).
  • 2013 - firma Grandera dva projekty s Tepelnou elektrárnou Erdenet.
  • 2014 - projekt české zastoupení Mezinárodní obchodní komory s cílem přenosu zkušeností v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti země.
  • 2015 - společnost Agromont Vimperk projekt zaměřený na rozvoj minimlékáren a obecně na budování kapacit v produkci a zpracování mléka v Mongolsku. Společnost Transcon Electronic Systems, spol. s r.o. projekt s cílem přenosu know-how v oblasti poskytování letištních služeb.
  • 2016 - Argo Bohemia, s.r.o. realizovala projekt s cílem zlepšení regulatorního rámce autodopravy v Mongolsku.

V r. 2018 realizuje Čínsko-český letecký spolek projekt „Pomoc při rozvoji malého civilního letectví v Mongolsku“.

V přípravě je projekt „Zdokonalení služeb nového mezinárodního letiště v Ulánbátaru“

Vedle projektů ZRS jsou mongolským občanům nadále poskytována stipendia ke studiu na českých vysokých školách (pro rok 2013/2014 bylo uděleno 5 stipendií, pro rok 2014/2015 3 stipendia, 2015/2016
3 stipendia, pro rok 2016/2017 5 stipendií, 2017/2018 5 stipendií a 2018/2019 také 5 stipendií).

Multilaterální rozvojová spolupráce

Česká republika se průběžně podílí na práci agencií OSN, brettonwoodských institucí i orgánů EU. Účastní se diskusí o rozvoji prostřednictvím příslušných pracovních skupin a platforem EU, OSN i OECD, přispívá finančně na činnost těchto institucí a dbá na implementaci přijímaných závazků, a to zejména ve vztahu k Pařížské deklaraci (2005) a Akční agendě z Akkry (2008). Naplňování závazků bude vycházet z celkového objemu české rozvojové spolupráce a z možností a stavu českého rozvojového systému.

Evropská unie je kolektivně největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci. Podle Lisabonské smlouvy náleží rozvojová spolupráce do oblasti sdílených pravomocí, kdy se aktivity EU a členských zemí mají vzájemně doplňovat a posilovat. Otevřením Delegace EU v Mongolsku přispěje k lepší spolupráci EU institucí s jednotlivými členskými zeměmi a umožní, aby se spolupodílely na multilaterálních rozvojových projektech Evropské Komise DCI (Development Cooperation Instruments). Řada multilaterálních projektů se vztahuje k dosažení stanovených Cílů udržitelného rozvoje OSN schválených v New Yorku v roce 2015 ( SDG´s 2030), ke kterým se Mongolsko přihlásilo ve všech 17 bodech a schválilo  Akční plán vlády na období 2016 – 2020 a udržitelný rozvoj do roku 2030. Řada cílů také vychází z Pařížské klimatické  dohody (COP 21), kterou Mongolsko ratifikovalo 22.dubna 2016.

Mongolsko si stanovilo vlastní redukční příspěvek ( INDC – Intended Nationally Determined Contribution of Mongolia) v rámci Národního příspěvku Mongolska k dosažení snížení emisí, zmírnění klimatických změn a zvýšení adaptibility prostředí do roku 2030.

Již nyní je snaha využít nadnárodních fondů, finančních mechanismů a multilaterální spolupráce k dosažení cílů stanovených v Akčním plánu vlády.

Česká republika nechce zůstat stranou a nabízí spolupráci v multilaterálních projektech v mnoha sektotrech hospodářství, kde doposud realizovala množství úspěšných rozvojových projektů. Šance jsou například v hydrogeologii, vodohospodářství, sanitaci-dekontaminaci, lesnictví, zemědělství, energetice, letectví a dalších.

V současnosti se připravuje pod vedením českých lesnických expertů mezinárodní lesnický workshop ve spolupráci s FAO a ostatními mezinárodními donory na téma „ Udržitelný rozvoj lesů“ jehož výsledkem by měl být budoucí multilaterální projekt z prostředků Green Climate Fund nebo jiných „zelených“ fondů.

V současnosti realizované projekty (financování ze zdrojů EU a ČR):

  • Improving resource-efficiency and cleaner production in the Mongolian construction sector through materials recovery (Charita ČR),
  • Strengthening CSOs-Las partnership in the agriculture sector in Khentii Province (Charita ČR),
  • Empowered People – Improved Livelihoods (Člověk v tísni).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: