Německo: Kontakty

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Berlíně (Německo)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo

Wilhelmstraße 44

101 17 Berlin

Telefon: +49 030 226 38 0

E-mail: berlin@embassy.mzv.cz

Obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Berlíně

Tel. +49 (0)30 - 226 38 195

Fax +49 (0)30 - 226 38 198

E-mail: commerce_berlin@mzv.cz

Web: http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/cile_a_poslani_oeu.html

Vedoucí: PhDr. Tomáš Ehler, MBA - rada, vedoucí obchodně-ekonomického úseku (od 14. 7. 2014)

Pracovníci:

 • Tereza Petráňová, M.A., referentka (Tel. +49 (0)30 - 226 38 214)
 • Ivana Schmohlová, sekretariát (Tel. +49 (0)30 - 226 38 195)

Generální konzuláty České republiky jsou v Drážďanech a Mnichově, Konzulát České republiky v Düsseldorfu.

Honorární konzuláty České republiky se nacházejí v Dortmundu, Frankfurtu n/M., Hamburku,  Rostocku,  Stuttgartu a v Norimberku (od dubna 2015 provoz omezen).

Informace o kontaktech na ně viz oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Generální konzulát - Drážďany

Erna-Berger-Straße 1

01097 Dresden

Telefon: +49 (0)351 655 670

sekretariát: +49 (0)351 655 67 11 Fax: +49 (0)351 803 25 00

E-mail: dresden@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/dresden

Vedoucí úřadu: PhDr. Jiří KUDĚLA, Ph.D.

Diplomatická působnost: konzulární pro spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko

Generální konzulát - Mnichov

Libellenstraße 1

80939 München

Telefon: +49 (0)89 958 372 32

sekretariát: +49 (0)89 958 372 41

Fax: +49 (0)89 950 36 88

E-mail: munich@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/munich

Vedoucí úřadu: Ing. Kristina LARISCHOVÁ 

Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Bavorsko a Bádensko-Virtembersko, Sársko a Porýní-Falc

Konzulát - Düsseldorf

Martin-Luther-Platz 28

40212 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 5669 4239

E-mail: duesseldorf@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/duesseldorf

Vedoucí úřadu: Mgr. Daniel ŽÁRA

Působnost úřadu: konzulární pro spolkovou zemi Severní Porýní - Vestfálsko 

Honorární konzulát - Rostock

Kröpeliner Str. 79

18057 Rostock

Telefon: 00493814591311

Fax: 00493814591312

E-mail: rostock@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu: Dr. Helmut SCHMIDT (honorární konzul)

Působnost úřadu: konzulární obvod-území spolkové země Meklenbursko- Přední Pomořansko

Honorární konzulát - Frankfurt n/Mohanem

Eschersheimer Landstraße 27

60322 Frankfurt am Main

Telefon: 004969/95957-300

Fax: 004969/95957-301

E-mail: frankfurt@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu: Dr.jur. Robin Leon FRITZ (honorární konzul)

Působnost úřadu: Hesensko

Honorární konzulát Dortmund

Sonnenenergieforum

Florianstraße 2

44139 Dortmund

Telefon: +49 231 533 0739 (v úředních hodinách), +49/2315330610 (mimo úřední hodiny)

Fax: 0049/231/5330738

E-mail: Dortmund@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu: Heinz FENNEKOLD (honorární konzul)

Působnost úřadu: konzulární obvod - spolková země Severní Porýní - Vestfálsko

ukončil svou činnost 13.12.2016

Honorání konzulát – Hamburg

Neuer Wall 2-6

20354 Hamburg

Telefon: 0049 (0) 160 97826955

Fax: 0049 (0) 40 354 728

E-mail: hamburg@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu: Christian ANCKER (honorární konzul)

Působnost úřadu: území spolkových zemí Brémy, Dolní Sasko, Hamburk a Šlesvicko - Holštýnsko

Honorární konzulát – Nűrnberg

Ostendstraße. 100

90334 Nűrnberg

Telefon: 0049911/5316000

Fax: 004991/5816001

E-mail: nuremberg@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu: Hans-Peter SCHMIDT (honorární konzul)

Působnost úřadu: kraje Mittelfranken (Střední Franky), Oberfranken (Horní Franky), Unterfranken (Dolní Franky) a Oberpfalz (Horní Falc) ve spolkové zemi Bavorsko

 

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR:

 • Odbor států střední Evropy (OSE): PhDr. Tomáš Kafka, telefon: +420 224 182 494
 • Odbor ekonomické diplomacie: (OED): PhDr. Marek Svoboda, telefon: +420 224 182 592

Kontakt na teritoriální odbor na MPO ČR:

 • Odbor zahraničně ekonomických politik I: Mgr. Martin Pospíšil, telefon: +420 224 851 500

V Německu mají svá zastoupení české agentury CzechTrade,  CzechInvest, CzechTourism a Česká centra (Berlín, Mnichov, Düsseldorf).

Internetové adresy:

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 110
 • Hasiči, záchranná služba, lékařská pohotovost: 112
 • Telefonní informace tuzemsko: 11833, online: 11833.de

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Hlavním portálem německé státní správy je www.bund.de

Důležité odkazy pro vstup na německý trh (komory, asociace a agentury na podporu investic a obchodu aj.)

Zemské agentury na podporu obchodu

 • Baden- Württembersko International , společnost pro hospodářskou spolupráci bw-i.de
 • Bavorský úřad pro mezinárodní obchodní vztahy bayern-international.de
 • Berlin Partner GmbH, berlínská společnost pro hospodářský rozvoj berlin-partner.de
 • Brandenburská společnost pro hospodářský rozvoj  zab-brandenburg.de
 • Zahraniční společnost pro hospodářský rozvoj země Brémy big-bremen.de
 • Hamburská společnost pro obchodní rozvoj hamburg-economy.de
 • Agentura pro hospodářský rozvoj Hesenska hessen-agentur.de
 • Společnost pro hospodářský rozvoj Mecklenburg-Vorpommern gfw-mv.de
 • Invest in Niedersachsen nds.de
 • Agentura pro investiční projekty v Severním Porýní-Vestfálsku nrwinvest.com
 • Investiční a ekonomická struktura banky Rheinland-Pfalz isb.rlp.de
 • Sárská společnost na podporu hospodářského rozvoje gwsaar.de
 • Saská společnost pro hospodářský rozvoj wfs.sachsen.de
 • Asociace pro propagaci hospodářského rozvoje pro zemi Sasko-Anhaltsko img-sachsen-anhalt.de
 • Společnost obchodního rozvoje a převodu technologií Schleswig-Holstein wtsh.de
 • Státní rozvojová společnost Thüringen leg-thueringen.de

Hospodářské svazy - výběr

Hospodářské výzkumné instituty

 • Institut für Wirtschaftsforschung München ifo.de
 • Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin diw.de
 • Institut für Wirtschaftsforschung Halle iwh.uni-halle.de
 • Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung Essen rwi-essen.de
 • Institut für Weltwirtschaft Kiel uni-kiel.de
 • Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv hwwa.de

Obchodní a insolvenční rejstřík a další zdroje informací o firmách a obchodních zástupcích

Státní orgány a instituce:

Politické strany:

Spolkové země:

Politicky profilované nadace:

Tisk a média:

Televizní stanice:

Ostatní důležité adresy:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: