Nigérie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

23. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

ČR je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která nevyužívá možností. V rámci subsaharské Afriky zůstává dlouhodobě Nigérie po Jihoafrické republice druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR (2. nejvyšší vývoz). Od propadu roku 2009, kdy v důsledku celosvětové ekonomické krize Nigérie omezila dovozy, náš vývoz do této země roste a pohybuje se na hranici 70 - 80 mil. USD.

Nigérie je díky svému ropnému (a do budoucna plynovému) potenciálu navzdory ekonomickým problémům bonitní zemí a má jasně definované potřeby pro nadcházející období. Tyto potřeby se se v řadě oblastí shodují s tradičními odvětvími českého průmyslu. Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, strachu a neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Větší dodávky a vládní zakázky lze v Nigérii nelze prosadit bez dlouhodobé přítomnosti českých firem v místě. Pozice českých výrobců a vývozců ucházejících se o nigerijský trh je navíc ovlivněna obtížnou profinancovatelností větších kontraktů přesto, že EGAP přeřadil Nigérii z hlediska pojistitelnosti úvěrů z kategorie „7“ (nepojistitelné) do kategorie „5“.

Čeští výrobci narazí na velmi silnou a velmi rychle rostoucí konkurenci nejen nigerijských, ale i britských, amerických, francouzských, německých, indických, čínských, nově i tureckých nebo jihoafrických společností, kterých na místním trhu působí tisíce.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

76 190

70 723

65653

35310

50991

Dovoz

6 136

2 146

2008

5273

10105

Obrat

82 326

72 869

63645

30038

61096

Saldo

70 054

68 577

67661

40583

40886

Údaje jsou v tis. USD
Zdroj: ČSÚ

Po poklesu v roce 2016, vyvolané prudkým snížením hodnoty nigerijské nairy, export ČR do Nigérie přes objektivně nepříliš pozitivní situaci v zemi v roce 2017 vzrostl.

V řeči čísel český vývoz do Nigérie za období leden až prosinec 2017 dosáhl úrovně 1254 miliónů Kč. Ve stejném období 2016 (leden až prosinec) činil 1088 miliónů Kč a jeho meziroční růst tak dosáhl 166 miliónů Kč. Daří se také rozšiřovat druhovou skladbu českého vývozu, která je stále více diversifikovaná, kromě stálic jako jsou např. dodávky obranného a stavebního materiálu, textilií, pokrývek hlavy, se nově rozšířila o dodávky potravinářských výrobků a luxusních svítidel.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz:

 • zařízení pro automatické zpracování dat ve formě systémů, procesorové jednotky
 • čepelky do holících strojků, holící strojky
 • ocelové trouby, stavební ocel
 • vysílací zařízení, antény a parabolické antény
 • optické přístroje
 • zbraně, střelivo, průmyslové výbušniny
 • tiskařské stroje
 • tkací a soukací stroje, tkalcovské stavy
 • stroje na těžbu a třídění zemin a kamenů
 • lisy na plasty nebo kaučuk, náhradní díly k těmto strojům

K dalším úspěšným produktům patří galvanické články a baterie, kartáče a zubní kartáčky, pokrývky hlavy, kartóny, modelovací pasty, vosky, automobily a textílie. ČR do Nigérie doposud nevyváží větší investiční celky.

Dovoz:

 • součásti letadel (reexport)
 • součásti a příslušenství pro zařízení pro automatizované zpracování dat (reexport)
 • přírodní kaučuk
 • šrot z platiny, stříbra aj. drahých kovů
 • mořské ryby

ČR v Nigérii také sporadicky kupuje polodrahokamy, přísady do léčiv, koření (zázvor) a rostliny pro kosmetický průmysl, kešu ořechy a minerální oleje.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nezaznamenal spolupráci v této oblasti.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V roce 2012-2015 se v Nigérii registrovalo několik českých malých či středních firem. Patří mezi ně i tradiční český výrobce brokátů Veba Broumov, která v Lagosu otevřela svoji prodejnu. České firmy prozatím neuzavřely žádný joint-venture s nigerijskou firmou. Mezi úspěšné dlouholeté vývozce, které realizují své obchody i nadále, patří např.:

 • Škoda Auto, a.s. - od roku 2002 získala prodejní práva na škodovky společnost Stallion Group, prodávající v Nigérii také vozidla Volkswagen, Audi, Hyundai, Honda, Mahindra a Porsche.
 • Tonak Nový Jičín - vývoz čepic, baretů, fezů a klobouků. Výhradním zástupcem a distributorem pro Nigérii je pan Alhaji Osman Atunshe.
 • Aero a.s., Vodochody - vyvezlo v roce 1992 do Nigérie 23 vojenských letounů L-39 ZA.

Revitalizovaná česká letadla L-39 slouží na letecké základně ve městě Kano.

 • Czech Blade, Jevíčko - vývoz žiletek (firma koupena Procter and Gamble, spoluprací s nigerijským NAFDACem se účinně daří se čelit čínským padělkům). Nigérie je pro Czech Blades velmi významným odbytištěm.
 • Explosia a.s. a Austin Detonator s.r.o. vyváží české průmyslové trhaviny (dovozce je firma Dynocraft).

V roce 2016 dosáhl český vývoz do Nigérie 1 039 035 miliónů Kč, a poklesl tak na 60% své hodnoty v roce 2015 (1 780 000 miliónů Kč). Vzhledem k tomu, že hodnota nigerijské nairy poklesla za stejné období na pouhých 40% své hodnoty, lze vývoj českého exportu do Nigérie pokládat za relativní úspěch. Nigérie zůstává druhým největším obchodním partnerem ČR v subsaharské Africe – za první Jihoafrickou republikou a před Ugandou a Mali. Mezi hlavní české vývozní komodity patřily stroje, textilie, břitvy a holící čepelky, kancelářský nábytek, chemikálie, trubky a potrubí, regulační a řídící stroje, speciál.

Do ČR bylo dovezeno zboží v hodnotě 129 mil Kč. Jedná se o skokový růst ve srovnání s rokem 2015 (56 mil Kč), který je daný zlevněním nigerijského vývozu a nízkým výpočetním základem. Dovážely se kaučuk, dřevěné uhlí, šrot z platiny a stříbra a rostliny pro kosmetický průmysl.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouvy jsou uvedeny v časové posloupnosti uzavírání:

 • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federací Nigérie ze dne 8. 9. 1964 (nepublikována ve sbírce zákonů)
 • Kulturní dohoda mezi vládou ČSSR a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky ze dne 1.9.1978 (č. 142/1978 Sb)
 • Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republikyze dne 7.3.1979 (č. 107/1980Sb).
 • Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky, Praha, 11. 6. 1979 (108/1980 Sb.)
 • Protokol o změně úvěrové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky,Lagos, 8. 3. 1983
 • Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigerijské federativní republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisku z majetku, Lagos, 31. srpna 1989 (339/1991 Sb., 371/1989 Sb.)

ČR od svého vzniku nesjednala s Nigérií žádnou bilaterální ekonomickou dohodu. V jednání jsou:

 • dohoda o podpoře a ochraně investic
 • meziresortní dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a nigerijským Federálním ministerstvem obchodu a průmyslu

Od vstupu ČR do EU jsou vztahy upravovány společnou politikou EU - obchodní dohoda mezi ČSSR a Nigérií, podepsaná dne 13. srpna 1987 byla zrušena po vstupu ČR do EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika již řadu let realizuje v Nigérii „malé lokální projekty“ z disponentury MZV ČR. V roce 2009 realizovala projekt „Výstavba dvou vrtaných studní ve vybraných oblastech nigerijského státu Rivers – gesto dobré vůle České republiky v případu zastřeleného konzula Michaela Wayi MUDr. J. Pasovským“. Studny byly vyvrtány a zprovozněny (včetně zásobních tanků, čerpadel, generátorů a vodovodních rozvodů na území etnické skupiny Ogoni v Bera (okres Gokana) a ve vesnici Lorre (okres Khana). V roce 2010 darovala ČR třem zemědělským asociacím ve státě Nassarawa celkem 6 sad minitraktorů s příslušenstvím. V roce 2011 byl realizován projekt „Vybavení šicí a pekařské výukové dílny pro sociálně znevýhodněné mladistvé, Gwagwalada“, v roce 2012 jsme na tento projekt navázali dodávkou látek firmy VEBA (dar firmy VEBA Broumov) šicí dílně v Gwagwaladě. Katedra architektury Rivers State Univerzity byla v rámci MLP v roce 2012 vybavena speciální počítačovou technikou. Podobný projekt byl realizován v roce 2013 v Anambra University. V roce 2014 byla zakoupena rehabilitační technika pro handicapované ve městě Onitcha. V roce 2012 poskytla Česká republika humanitární pomoc ve výši 2 mil Kč obětem povodní.

V roce 2017 byl realizován protimigrační MLP ve státě Edo, který spočíval ve výstavbě malé řekomyší farmy pro IDP tábor.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: