Rusko: Vztahy země s EU

10. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Moskvě (Ruská federace)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Ruské federaci reprezentuje politiku EU a zastupuje její zájmy standardně delegace Evropské unie v Ruské federaci:

Velvyslanec: Markus Ederer (od října 2017)
Vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Laurent Bardon
Adresa: Kadashevskaya na. 14/1, 119017 Moskva
tel.: +7 495 721 20 00, e-mail: Delegation-Russia@eeas.europa.eu

http://www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_en.htm.

V Rusku působí též řada zájmových a lobbistických skupin, z nichž nejvýznamnější je organizace Asociace evropského byznysu (Association of European Businesses, AEB) se sídlem v Moskvě. Její členskou základnu v současné době tvoří více než 600 společností z členských zemí EU a EFTA. Členy asociace je také několik významných společností z Ruska, Spojených států, Japonska a dalších zemí. Hlavním posláním AEB je zastupovat a prosazovat zájmy evropských společností podnikajících v Ruské federaci, resp. podnikajících s Ruskou federací. Členy AEB jsou v současné době také tři české firmy. Jako národní zástupce ČR je aktuálně v AEB nominován Daniel Růžička, ředitel společnosti Mikenopa pro Rusko. (Podrobnější informace k AEB na http://www.aebrus.ru/).

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a RF se v roce 2018 udržely na podobné úrovni, jak tomu bylo v roce 2017. EU byla v roce 2018 nejdůležitějším obchodním partnerem Ruské federace. Podíl EU na obratu ruského zahraničního obchodu v roce 2018 činil 42,7 %. V roce 2017 se jednalo o podíl 42,1 %. Nicméně vztahy jsou stále poznamenány zejména dopady sankčních opatření. Vzájemný obrat se zvýšil, ale nedosahuje úrovně před rokem 2015. EU má dlouhodobě záporné saldo, které v roce 2018 ještě vzrostlo.

 

 

Obchodní výměna EU s RF v letech 2014–2018 (mld. EUR)

 

2014

2015

2016

2017

 2018

Vývoz EU

103,2

 73,8

 72,4

 86,2

 85,3

Dovoz EU

182,4

136,4

118,9

145,0

 168,1

Obrat

285,6

210,2

191,3

231,4

 253,4

Saldo

 -79,2

 -62,9

 -46,5

 -58,9

 -82,8

Zdroj: Evropská komise – DG Trade, duben 2019
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
 

 

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavním grantovým nástrojem EU vůči Ruské Federaci je program „European Neighbourhood and Partnership Instrument“, v jehož rámci existuje řada nástrojů na podporu rozvoje různých sfér společnosti a ekonomiky.

Mezi hlavní oblasti podpory ze strany EU patří následující nástroje:

  • European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR)
  • Nuclear Safety Cooperation Instrument (NSCI)
  • Environment and Sustainable Management of Natural Resources Including Energy
  • Non-state Actors and Local Authorities in Development
  • Food Security
  • Migration and Asylum
  • Investing in People
  • Instrument for Stability
  • Speciálním programem na rozvoj infrastruktury je NIF (The Neighbourhood Investment Facility) 

Více o jednotlivých nástrojích na:
http://www.enpi-info.eu/files/publications/EU%20funding%20Handbook%20-%20Final%2026Feb.pdf

V oblasti ekonomiky existuje také program Aid for Trade, jehož prostředky jsou určené např. na obchodní politiku a regulaci, rozvoj obchodu, rozvoj potřebné infrastruktury, výstavbu produkčních kapacit a další oblasti svázané s obchodem.

Rusko může také dle platných pravidel využívat pomoci Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (ta ale v reakci na vývoj na Ukrajině v roce 2014 dočasně zmrazila nové investiční programy v Rusku, tzn. že aktivity banky se Rusku nyní omezují jen na podporu stávajícím projektům).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: